Bendradarbiavimas spausdinti


Bendradarbiavimas
 

BENDRADARBIAVIMO SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS PROGRAMA

 

Institucinis:
- Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras;

- Visagino savivaldybės administracijos Vaikų teisių skyrius;

-  Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariatu.

Miesto:
- Visagino ikimokyklinio ugdymo įstaigos;
- Visagino formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigos.

Respublikos:

Vilniaus lopšeliai-darželiai (pasirašytos sutartys):

  1. „Boružėlė“;
  2. „Gluosnis“;
  3.  „Zylutė“;
  4. „Žilvitis“;
  5. „Lakštingala“;
  6. „Puriena“;
  7. „Saulutė“;
  8. „Pušynėlis“;
  9. „Eglutė“;
  10. „Birutės“.

Kauno lopšelis-darželis „Želmenėlis“ (pasirašyta sutartis).

Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis.

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla.

       Vilniaus Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinio būrelio „Versmė“.


Atnaujinta antradienį, 2018 m. sausio 29 d. 11:20