Naujienos spausdinti
2015-03-10 | KOVO 11-OJI - LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA LOPŠELYJE-DARŽELYJE

Kovo 10 d. mūsų lopšelyje-darželyje vyko renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Iškilmingas minėjimas prasidėjo Lietuvos himnu. Susirinkusieji: vaikai, darželio darbuotojai, tėvai muzikos salėje išgirdo  eilėraščius „Aš tavo gimtinė“, “Nupiešiu gimtinę“, „Lėlytė gražuolytė“ ir kt. , inscenizavimą „Buvo žodis Lietuva“. Dainavo daineles apie Lietuvą, apie jos gamtą, žaidė lietuvių liaudies ratelius. Renginio vedėja kalbėjo lietuviu kalba, vaikai su dideliu susidomėjimu bendravo, nemažai žino ir supranta  lietuviškų žodžių, gražiai pasirodė koncerte.

Lopšelio-darželio direktorė parodė vaikams Lietuvos herbą, vėliavą, pasveikino visus susirinkusius šios dienos proga, ragino vaikus mylėti savo gimtinę, mokytis lietuvių kalbos. Renginio pabaigoje visos lopšelio-darželio grupės gavo šventinį lietuvišką tortą „Šakotį“.

Taip nuo ankstyvojo amžiaus vaikams skiepijama meilė ir pagarba savo šaliai ir jos žmonėms.

Informaciją parengė auklėtoja Valentina Katyševa