Naujienos spausdinti
2019-02-18 | Pilietinė akcija „Į darželį su vėliavėle“

Vasario 16-oji – ypatinga šventė visai Lietuvai, neišskiriant ir pačių mažiausiųjų. Siekiant paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, vasario 18 d. mūsų lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ buvo organizuota pilietinė akcija „Į darželį su vėliavėle“. Pagrindinis akcijos tikslas –

ugdyti darželio bendruomenės pilietiškumą, skatinti domėjimąsi savo šalies valstybine simbolika ir pasididžiavimą savo valstybe. Dalyvavo įstaigos ikimokyklinio ir piešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, jų tėvai ir pedagogai. Vaikai su tėvų pagalba iš spalvoto popieriaus namuose pagamino vėliavėles. Pirmadienio rytą mūsų ugdytiniai su trispalvėmis vėliavėlėmis rankose atėjo į darželį. Dabar šventinės  vėliavėlės ne tik puošia įstaigos koridoriaus palanges, bet ir primena praėjusią šventę. Akcijos iniciatorės – lopšelio-darželio pedagogės – Larisa Pilkionienė, Maria Drinevskaya, Valentina Katyševa, Svetlana Kolodynskaja nuoširdžiai dėkoja akcijos dalyviams.

 

Informaciją parengė „Voveriukų“ grupės auklėtoja Valentina Katyševa

plačiau
 
2019-02-16 |

SU VASARIO 16-ĄJA - LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA!

Nepaimsi, nepakelsi, neparodysi,
nepavalgydinsi jos ir nepagirdysi.
Ne valiavimuos, ne šūkiuose, ne odėse –
mūs atodūsiuos ji matosi ir girdisi…
(Just. Marcinkevičius „Laisvė“)

Miela lopšelio-darželio bendruomene,

Vasario 16-oji - tarsi tautos vainikas, ryžto ir tikėjimo simbolis, įprasminintis ilgus metus lietuvių brandintus lūkesčius atkurti savarankišką valstybę. 
Iš visos širdies dėkoju Jums už nuoširdų darbą, kūrybą, už palaikymą, bendradarbiavimą, patriotizmą savo kraštui.
Sveikinu Lietuvos valstybės gimimo dienos proga.
Tegu gyva Vasario 16-osios atmintis įkvepia nuoširdžiam darbui ir kilniems siekiams.

Lopšelio-darželio direktorė Laima Šamatavienė

 
 
2019-02-02 | DALYVAUJAME ES PROJEKTE

Mūsų lopšelis-darželis dalyvauja

 

2014-2020 EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJOS LIETUVOJE projekto atrankoje 

„Įsisąmoninimo psichologija grįstos metodikos taikymas siekiant gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0013"

 

Projekto tikslas yra pagerinti ugdymui(si) palankų psichologinį mikroklimatą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas bei jų kokybę, integruojant įsisąmoninimo psichologija (angl. mindfulness) grįstus metodus, pritaikytus vaikams, mokytojams ir tėvams, į ugdymo įstaigų veiklos procesus. Projekto metu trys Kauno miesto savivaldybės, viena Visagino savivaldybės ir viena Šiaulių r. savivaldybės ugdymo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sudarys palankias ugdymosi sąlygas įdiegdamos inovatyvius metodus ir praktikas, skirtas įsisąmoninimu grįstų metodikų panaudojimui ugdymo procese. Šio projekto metu numatomos vykdyti veiklos padės ikimokyklinio ugdymo specialistams įsisąvinti ir pritaikyti ugdymo veikloje įsisąmoninimo psichologija grįstu metodus ir taip pagerinti ugdymo įstaigų veiklos procesus. Lopšelis-darželis šiuo projektu gerins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, įdiegiant ir taikant įsisąmoninimo psichologija grįstas ugdymo metodikas bei tobulinant ir stiprinant vaikų asmeninius bei socialinius įgūdžius. Taip pat būtų padidinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybė ir įvairovė, labiau atitiktanti pedagogų bei vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius.

 daugiau http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/isisamoninimo-psichologija-gristos-metodikos-taikymas-siekiant-gerinti-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-ugdymo-kokybe

 
 
2019-01-31 | DARBO SKELBIMAS

Lopšeliui-darželiui „Auksinis gaidelis“ reikalingi:

 

Kiemsargis. Darbo pobūdis: prižiūri, valo, tvarko lopšelio-darželio teritoriją. Žiemą valo sniegą, ledą, barsto šaligatvius smėliu; sodina ir prižiūri želdinius, sodinukus, krūmus, veją, gėlynus ir vasarą laisto juos ir pan.

 

Dailidė. Darbo pobūdis: atlieka įvairius smulkius ir didesnių apimčių meistro su rankiniais ir elektriniais instrumentais (baldų surinkimas, langų ir durų remontas, dažymas, lauko įrenginių remontas) ir pan.
 

 
 
2019-01-23 |

Gerbiamieji  tėvai ir pedagogai!

Sausio 29 d. 13.30 val. lopšelio-darželio troboje vyks konsultacija

 pedagogams ir tėvams

„Pagalba vaiko sėkmei“

Konsultaciją organizuoja VŠPT specialistai.

   Tai bus įdomu ir naudinga.

 Laukiame Jūsų.

 

Lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija

 
 
<<  ankstesnis  7   8   9   10   11   12   13   20  30  40  50  60  70  80  90  100  sekantis  >>