Naujienos spausdinti
2018-04-09 | Informacija

Paramos vaikams centras kartu su partneriais iš Lenkijos ir Latvijos sukūrė e. mokymų sistemą „Saugokime vaikus nuo seksualinės prievartos", kurioje suprantamai ir patogiai pateikta informacija, kaip tėvams ir specialistams kalbėtis su vaikais apie kūną, saugumą, pavojingas situacijas, kad jie netaptų seksualinės prievartos aukomis. Tėvai ir specialistai supažindinami su svarbiausiais vaikų seksualinio išnaudojimo faktais, su nerimą keliančiais vaikų elgesio pavyzdžiais. Aptariami tinkami ir efektyvūs kalbėjimo su vaikais apie seksualinę prievartą metodai.

 
 
2018-04-05 | INFORMACIJA

 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS

 

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ VISAGINO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS 

 
 
2018-04-05 | INFORMACIJA

VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS
DĖL PRIĖMIMO LAIKO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE, KIEKVIENOS KLASĖS KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO GRUPĖSE 2018–2019 MOKSLO METAMS NUSTATYMO

 
 
2018-01-16 | Informacija

GERBIAMI TĖVELIAI, DARBUOTOJAI, RĖMĖJAI,

 

Esame Jums labai dėkingi už praeitais metais skirtą paramą lopšeliui-darželiui. Tokiu būdu Jūs prisidedate prie lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) ugdymo proceso gerinimo veiklos.

 

Informuojame Jus, kad gautų lėšų suma 2017 m. sudarė 604,34 Eur. (2016 m. sudarė  548,44 Eur; 2015 m. − 718,78 Eur). Lėšos panaudotos: nupirkta grupei baldai.

 

Maloniai kviečiame ir šiais metais skirti iki 2 % sumokėto pajamų mokesčio Visagino lopšeliui-darželiui „Auksinis gaidelis“ (VPC) ir iki gegužės 1 d. užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos formą FRO512, kurią galima rasti internete adresu www.vmi.lt − reikalingi duomenys – paramos gavėjo pavadinimas:

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“, kodas 190230639, adresas: Tarybų g. 9, 31134 Visaginas. AB bankas  „Swedbank", banko kodas 73000, banko sąskaita LT607300010002620498.

 

                                              Dėkojame ir visada laukiame Jūsų lopšelyje-darželyje

 
 
2018-04-03 | PADĖKA

 

Šiltnamių konkursas baigėsi! 

 

DĖKOJAME:

  • Larisai MINIČ, auklėtojai už piešinį, kurį pateikė ir registravo konkursui laimėti;
  • BALSAVUSIEMS UŽ MŪSŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ.

Mes laimėjome ŠILTNAMĮ!                            

 

Lopšelio-darželio direktorė Laima Šamatavienė

 

Nuoroda

 
 
<<  ankstesnis  7   8   9   10   11   12   13   20  30  40  50  60  70  80  90  100  sekantis  >>