Naujienos spausdinti
2013-01-08 | Informacija pedagogams

Kvietimas registruotis į Sausio mėn. internetinius seminarus. Dalyviams išduodamos pažymos.

plačiau 

 
 
2012-12-19 | Lopšelio-darželio laikraštis

/out_data/gazeta-jasley-1-2.doc

 
 
2012-12-11 | Tarptautinė konferencija „Prevencinės programos kuriant saugią emocinę aplinką mokykloje“

Gruodžio 10 d. lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogė Regina Servut ir direktorė Laima Šamatavienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Prevencinės programos kuriant saugią emocinę aplinką mokykloje“, Vilniuje. Konferencija buvo skirta ankstyvosios prevencijos programų „Zipio draugai“ ir jos tęsinio „Obuolio draugai“, „Antrasis žingsnis“, „Olweus“ ir kitų programų įgyvendinimo Lietuvoje apibendrinimui bei ateities galimybių refleksijai. Tarptautinės konferencijoas organizatoriai LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas; Švietimo ir mokslo ministerija; LEU Ugdymo mokslų fakultetas; Ugdymo plėtotės centras ir VšĮ ,,Vaiko labui.” Pranešimuose ypatingas dėmesys buvo orentuotas į vaikų išgyvenamus sunkumus ir kritines gyvenimo situacijas, moksliškai ir praktiškai įvertinti ankstyvosios prevencijos programas, jų poveikį saugios emocinės aplinkos ugdymo įstaigose kūrimui bei tolimesnės programų plėtros galimybes. Konferencijos metu pedagogai turėjo galimybes aptarti kokias vaikų patiriamas problemas padeda spręsti ankstyvosios prevencijos programos vykdomos ugdymo įstaigoje Lietuvoje ir užsienyje; reflektuoti ankstyvosios prevencijos  programų poveikį saugios aplinkos kūrimui ugdymo įstaigose; dalintis patirtimi apie Lietuvoje įgyvendinamų programų veiksmingumą ir tęstinumą.
Primename, kad mūsų lopšelis-darželis 2012-2013 mokslo metais įgyvendina tarptautinę programą ,,Zipio draugai".

Parengė Regina Servut, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
 

 
 
2012-12-11 | Padėka už dalyvavimą iniciatyvoje ,,Švarių rankų šokis''

 
 
2012-12-02 | Lietuvių kalbos mokytojo darbo grafikas

Lopšelyje-darželyje nuo 2012 m. gruodžio 3 d. pradeda dirbti lietuvių kalbos mokytojas.

Lietuvių kalbos mokytojo darbo grafikas.

 
 
<<  ankstesnis  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  109   110   111   112   113   114   115   sekantis  >>