Naujienos spausdinti
2018-12-10 |

Visagino Bendruomeniniai šeimos namai kviečia visus bendradarbiauti ir informuoti asmenis, šeimas, mokytojus, auklėtojas, tėvelius, bei mokinius apie NEMOKAMOS kompleksines pagalbas Visagino savivaldybėje.

plačiau
 
2018-12-03

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VAIKŲ NUOTRAUKŲ KONKURSO NUOSTATAI  

,,GRAŽIAUSIOS MANO MIESTO VIETOS VAIKO AKIMIS”

 

Atsisiųsti nuostatus

 
 
2018-12-06 |

2018 m. gruodžio 4 dieną mūsų lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ (VPC) vyko Visagino miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų konferencija „Projektinės veiklos nauda ikimokyklinio ugdymo procese“. Daugelis šiuolaikinių institucijų savo veiklą grindžia vis dažniau per projektinę veiklą. Tai ne tik paskata įgyvendinti idėjas, aktyviau siekti organizacijos tikslų, gauti finansavimą, bet ir didelė galimybė per projektinę veiklą spręsti socialines, kultūrines, ekonomines bendruomenės problemas. Projektai padeda skatinti bendruomenės iniciatyvumą, diegti pokyčius, sukuria erdvę asmens saviraiškai, individualumui atsiskleisti. Projektinė veikla lopšelyje-darželyje – ugdymosi metodas, įtraukiantis vaikus į aktyvų problemos sprendimą ir padedantis ugdyti ugdymo programose numatytas kompetencijas.

Konferencijos dalyviai dalinosi gerąja projektinės veiklos patirtimi, sėkmingai pristatė projektus: „Mažieji tyrinėtojai“ (lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (VPC); „Dar galiu būti naudingas sveikatos labui“, „Žaiskim su spalvomis“ (vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“); „Keturi norai“ (lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (VPC); „Saugaus elgesio abėcėlė“, „Laiminga vaikystė – pagrindas visam gyvenimui“ (vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“); „Linksmo liežuvėlio mokyklėlė“, „Virk, virk košytė“, „Aš pažįstu pasaulį“, „Sveiki, linksmi „Meškiukai“, „Vanduo“, „Mano Tėvynė – Lietuva“ (lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (VPC). Džiugu, kad 38 pedagogai aktyvai dalyvavo koferencijoje, bendravo, diskutavo, aptarė projektinę veiklą lopšeliuose-darželiuose per pastaruosius dvejus mokslo metus. Tikimės bendradarbiavimo ateityje.

 

Konferencijos organizatoriai: Irina Petrova, Larisa Minič, Valentina Katyševa

 

 
 
2018-12-02 | ANKETA LOPŠELIO-DARŽELIO UGDYTINIŲ TĖVAMS

Gerbiami tėveliai, rengiant 2019 m. veiklos planą, atsižvelgiant į iškeltus prioritetus, norime išsiaiškinti esamą padėtį lopšelyje-darželyje, gaunamos ir teikiamos informacijos kokybę ir šeimos įsitraukimą į vaikų ugdymo(si) procesą, nustatyti kaip tėvai vertina bendruomenės organizuotą darbą, ugdymą, vaiko pasiekimus, aplinkos kūrimą.

Remiantis atliktu tyrimu, bus rengiamas/tobulintinas įstaigos veiklos planas, numatomos bendruomenės valdymo proceso optimizavimo gairės.

Šioje anketoje galima pažymėti ne vieną, o kelis, Jums labiausiai tinkančius atsakymus.

Užpildytą anketą siųskite el. paštu direktore@auksinisgaidelis.lt iki 2018 m. gruodžio 7 d. Iš anksto dėkojame.

Atsisiųsti anketą

 
 
2018-11-02 | APKLAUSA LOPŠELIO-DARŽELIO BENDRUOMENĖS NARIAMS DĖL 2019 M. VEIKLOS PLANO RENGIMO

Gerbiami lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) bendruomenės nariai,

lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė rengia lopšelio darželio veiklos planą 2019 metams.

Apklausos būdu siekiame išsiaiškinti Jūsų pasiūlymus ir pageidavimus planuojant lopšelio-darželio veiklą bei gerinant jos kokybę.

Jūsų pasiūlymai ir pageidavimai bus apibendrinti darbo grupėje ir įtraukti į veiklos planą.

Maloniai prašome užpildyti pateiktos lentelės priemones ir laukiamą rezultatą.

Užpildytas anketas prašome siųsti iki 2018 m. lapkričio 23 d.  el. paštu direktore@auksinisgaidelis.lt. Pedagogams anketas prašome siųsti el. paštu irina.petrova@auksinisgaidelis.lt Anketa patalpinta svetainėje www.auksinisgaidelis.lt („Apklausos“).

Dėkojame už bendradarbiavimą.

 
 
<<  ankstesnis  10  16   17   18   19   20   21   22   30  40  50  60  70  80  90  100  sekantis  >>