Naujienos spausdinti
2016-11-11 | TOLERANCIJOS SAVAITĖ LOPŠELYJE-DARŽELYJE

Pilietinės iniciatyvos „Tolerancijos savaitė“

PRIEMONIŲ PLANAS

2016-11-14 – 2014-11-18

 
 
2016-11-09 | ANKETA-APKLAUSA LOPŠELIO-DARŽELIO UGDYTINIŲ TĖVAMS

 

Siekiant tobulinti lopšelio-darželio veiklą, būtina nuolat analizuoti savo klientų — vaikų tėvų nuomonę, jų lūkesčius ir perspektyvas. Iškyla svarbios nuostatos: apsisprendimas siekti paslaugų kokybės, dėmesio sutelkimas į vartotojų lūkesčių tenkinimą ir visų darbuotojų bendras pastangas rūpintis kokybe.

Apklausos tikslas — atlikti tėvų lūkesčių analizę lopšelyje-darželyje ˜„Auksinis gaidelis”, siekiant numatyti perspektyvas novatoriškam tobulėjimui ir ugdymo kokybės gerinimui.   

Anketą galima rasti http://www.auksinisgaidelis.lt/naujienos/apklausos-156/lt/

 

 
 
2016-11-05 | PAMINĖKIME KARTU TARPTAUTINĘ TOLERANCIJOS DIENĄ!

Nuo  lapkričio 14 d. iki lapkričio 18 d. lopšelio-darželyje

 vyks tolerancijos savaitė.

Šiais metais Tolerancijos dienos simbolis – paukščiai.

Kviečiame visą lopšelio-darželio bendruomenę, tėvus  prisijungti ir aktyviai dalyvauti pilietinėje iniciatyvoje „Tolerancijos paukštis“. Tolerancijos dienai paukščio simbolį siūlome panaudoti piešant piešinius, gaminant iš balto popierio savo, savo šeimos paukštį (galima panauduoti įvairią techniką).

 

Darbelius galite pateikti grupės auklėtojoms iki lapkričio 14 d.

 

Kviečiame visus prisijungti ir aktyviai dalyvauti.

 

Vaiko gerovės komisija

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, СОТРУДНИКИ ДЕТСКОГО САДА!

 

 

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ОТМЕТИМ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ!

Приглашаем всю общественность детского сада: детей, родителей, педагогов и сотрудников присоединиться и принять самое активное участие в акции Птица толерантности”.

Символ дня толерантности – белая птица.

Предлагаем, используя разнообразную технику: рисуя, складывая из бумаги создать  свою, своей семьи птицу толерантности.

С 14 по 18 ноября в детском саду будет проходить неделя толерантности.

Приглашаем всех присоединиться и активно участвовать.

Созданных птиц толерантности ждут  в ваших группах до 14 ноября.

 

Vaiko gerovės komisija

 
 
2016-11-02 | Edukacinė išvyka į „Draugystės“ progimnaziją

Spalio 25 d. mūsų lopšelio-darželio priešmokyklinukai lankėsi „Draugystės“ progimnazijoje.                      

Priešmokyklinės grupės pedagogė Regina Servut

plačiau
 
2016-11-01 | „Futboliuko fiesta 2016“

Spalio 26 d. mūsų darželio vaikų komanda dalyvavo „Futboliuko fiestoje 2016“, kurią organizavo Visagino lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“. 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Regina Servut

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  27   28   29   30   31   32   33   40  50  60  70  80  90  100  sekantis  >>