Naujienos spausdinti
2016-12-06 | Skelbiama atranka užimti logopedo pareigas

 

Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“  (Vaikystės pedagogikos centro) administracija skelbia atranką Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“  darbuotojo – logopedo(ės) pareigoms užimti.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V-1680.

 

plačiau
 
2016-12-06 | RENGIAMOS CIVILINĖS SAUGOS FUNKCINĖS PRATYBOS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 16 straipsnio 3.4 papunkčiu, Civilinės saugos pratybų organizavimo ir vertinimo metodinėmis rekomendacijomis, lopšelio-darželio (Vaikystės pedagogikos centro) 2016–2018 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planu,  gruodžio 9 d. rengiamos lopšelio-darželio funkcinės pratybos.

Tema „Pavojingas radinys“.

 Pratybų laikas ir vieta − 2016 m. gruodžio 9 d. 10.30 val. lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“.

Pratybų tikslas − apmokyti lopšelio-darželio „Voveriukų“ grupės vaikus, darbuotojus, kaip reikia elgtis radus lopšelyje-darželyje pavojingą radinį.

Pratybų dalyviai:

Ikimokyklinių grupių auklėtojai − gr. „Voveriukai“;

Ikimokyklinių grupių auklėtojų padėjėjai − gr. „Voveriukai“;

Vaikai − gr. „Voveriukai“.

Atsakinga už civilinę saugą Česlava ŽURNIA, direktoriaus pavaduotoja ūkiui.

 

 

 
 
2016-12-07 | Dalinomės patirtimi

Visagino Švietimo Pagalbos Tarnyboje įvyko ikimokyklinių ugdymo įstaigų konferencija „Projektai: nauda ir galimybės 5“. Mūsų lopšelio-darželio pedagogai sėkmingai pristatė projektus: sveikatingumo projektas „Žaisk, judėk ir būsi sveikas“ – Valentina Katyševa; bendradarbiavimo projektai „Viskas mūsų rankose“ – Larisa Minič, „Aš noriu į mokyklą“ – Regina Servut.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irina Petrova

 
 
2016-12-06 | DALYVAUKIME KONKURSE IR PAPUOŠKIME KARTU KALĖDINĘ EGLUTĘ

DALYVAUKIME KONKURSE IR PAPUOŠKIME KARTU KALĖDINĘ EGLUTĘ

 

2016 m. gruodžio 10 d. 14.00 val. Santarvės aukštėje vyks

Eglučių puošimo konkursas

 

Kad mūsų lopšelio-darželio eglutė būtų ypatinga, kviečiame dalyvauti Kalėdinės eglutės puošimo procese: pagaminti žaisliukus (10−15 cm diametro) įvairia technika (pritaikyti lauko sąlygomis)

Kalėdinės eglutės papuošimo simbolis – AUKSINIS GAIDELIS

Pagamintų žaisliukų lauksime iki 2016 m. gruodžio 9 d. 12.00 val.

Sukurkime lopšelio-darželio ir miesto bendruomenei šventišką nuotaiką.

 

Lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ administracija ir taryba

 
 
2016-11-24 | APKLAUSA LOPŠELIO-DARŽELIO BENDRUOMENĖS NARIAMS DĖL 2017 M. VEIKLOS PLANO RENGIMO

2016 m. rugsėjo 16 d. lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu Nr. V-108 „Dėl lopšelio-darželio  2017 m. veiklos plano rengimo,  įgyvendinimo, stebėsenos, tikslinimo ir ataskaitos rengimo darbo grupės sudarymo“ inicijuotas 2017 metų veiklos plano rengimas.

Metų veiklos planas lopšelio-darželio veiklai yra labai svarbus. Turėdamas metinius veiklos prioritetus, tikslus ir uždavinius lopšelis-darželis gali sėkmingai ir kryptingai planuoti savo veiklą.

Kviečiame lopšelio-darželio bendruomenės narius aktyviai dalyvauti 2017 m. veiklos plano rengime, ir teikti savo siūlymus – priemones. Tik visų mūsų pastangomis parengtas veiklos planas, atspindės teisėtus bendruomenės lūkesčius, prisidės prie veiklos tobulinimo, užtikrins racionalų lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Apklausos formą rasite čia.

 
 
<<  ankstesnis  10  20  29   30   31   32   33   34   35   40  50  60  70  80  90  100  sekantis  >>