Naujienos spausdinti
2016-11-24 | APKLAUSA LOPŠELIO-DARŽELIO BENDRUOMENĖS NARIAMS DĖL 2017 M. VEIKLOS PLANO RENGIMO

2016 m. rugsėjo 16 d. lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu Nr. V-108 „Dėl lopšelio-darželio  2017 m. veiklos plano rengimo,  įgyvendinimo, stebėsenos, tikslinimo ir ataskaitos rengimo darbo grupės sudarymo“ inicijuotas 2017 metų veiklos plano rengimas.

Metų veiklos planas lopšelio-darželio veiklai yra labai svarbus. Turėdamas metinius veiklos prioritetus, tikslus ir uždavinius lopšelis-darželis gali sėkmingai ir kryptingai planuoti savo veiklą.

Kviečiame lopšelio-darželio bendruomenės narius aktyviai dalyvauti 2017 m. veiklos plano rengime, ir teikti savo siūlymus – priemones. Tik visų mūsų pastangomis parengtas veiklos planas, atspindės teisėtus bendruomenės lūkesčius, prisidės prie veiklos tobulinimo, užtikrins racionalų lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Apklausos formą rasite čia.

 
 
2016-12-04 | Renginys „Rūpestingos rankos“

Visagino lopšelyje-darželyje ,,Auksinis gaidelis“ gruodžio 2 dieną vyko renginys  „Rūpestingos rankos“ – tai nuostabių žmonių šventė,  kurie  kiekvieną dieną mumis rūpinasi, skleidžia šilumą  ir palaiko švarą. Vaikai kartu su pedagogais parengė šventinį koncertą  ir net  patys mažiausi ,„Meškiukų“ grupės vaikai, sušoko linksmąjį šokį „Zuikiai“. Šią dieną ugdymo įstaigoje netrūko dainų, eilėraščių ir daug kitų malonių staigmenų mūsų darbuotojams.  

plačiau
 
2016-11-28 | INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL VAIKO BRANDUMO ĮVERTINIMO

 VAIKO BRANDUMO ĮVERTINIMAS

 
 
2016-11-30 | Kūrybinių darbelių paroda „Linksma matematika“

Grupė „Drugeliainuo 2016-11-11 lopšelyje-darželyje patalpino  kūrybinių darbelių parodą ,,Linksma matematika“.

Parodą organizavo Galina Dubodel ir Irena Černyšova, grupės ,,Drugeliai” auklėtojos

 

plačiau
 
2016-11-27 | Lėlių teatro pasirodymas „Namelis zuikučiui“

Penktadienį, lapkričio 25 dieną mūsų darželio muzikos salėje vyko pasilinksminimas vaikams ( 1 – 3 metų) kartu su tėvais „Namelis zuikučiui“.

Vaikai keliavo į pasaką „traukinuku“ pritariant muzikai, peržiūrėjo lėlių teatro pasirodymą, kartu su tėvais dainavo ir šoko. Tikimės, kad visi gerai pailsėjo ir linksminosi, sukaupė daug gerų emocijų.

Pasilinksminimo organizatoriai – meninio ugdymo pedagogė Irina Abdulaeva ir grupių auklėtojos Jelena Vasilčikova, Ina Semenej, Svetlana Veteorec, Irina Kostiučenko, Natalja Solovjova.

 

Auklėtoja gr. „Meškiukai“ Natalja Solovjova

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  30  40  47   48   49   50   51   52   53   60  70  80  90  100  sekantis  >>