Sveiki atvykę į Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“ interneto svetainę

Tikimės, kad čia rasite visą Jums reikiamą informaciją


 

NAUJIENOS
 
 
2020-10-07 | Edukacinė išvyka į „Akvariumų saloną“

Siekiant vaikų pažintinės kompetencijos ugdymo, akiračio plėtimo spalio 7 dieną „Voveriukų“ grupės vaikams buvo organizuota edukacinė išvyka į Visagino miesto „Akvariumų saloną“. 

plačiau
 
2020-10-04 | Sveikinimas

Su Mokytojo diena!!!

 

Rudenio taku ateina Jūsų, mieli Mokytojai, šventė – tokia tikra, šilta, nesumeluota. Gėlių žiedai, gražūs žodžiai ir ugdytinių šviečiančios akys  priverčia širdį suspurdėti. Širdį, kurioje atsispindi  einančiųjų į Gyvenimą pasauliai, kuri dalina meilę ir rūpestį...

Tarptautinės Mokytojų dienos proga nuoširdžiai linkiu Jums ugdytinių žingeidumo, ugdytinių tėvelių supratingumo, pagarbos, prasmingų kasdienybės akimirkų, stiprios sveikatos, didelio optimizmo ir nuolatinio noro tobulėti, kurti, auginti bei puoselėti dvasines vertybes.

Tegul Jūsų išmintis, kūryba, savitarpio supratimas, pasiaukojimas, kantrybė puošia Jūsų sielas ir uždega jose norą dalintis savo dvasiniais lobiais su vaikais.

Ačiū už Jūsų profesionalumą, kūrybiškumą, kantrybę ir gerumą.

 

Lopšelio-darželio direktorė Laima Šamatavienė

 
 
APKLAUSA

 

Kviečiame bendruomenę dalyvauti Visagino lopšelio-darželio 2021 metų veiklos plano rengimo procese bei teikti savo idėjas ir pasiūlymus  el. paštu sekretore@auksinisgaidelis.lt  http://www.auksinisgaidelis.lt/naujienos/apklausos-156/lt/

 
 
2020-09-28 | Relaksinis kambarys lopšelyje-darželyje

Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ sėkmingai įgyvendinama edukacinių erdvių plėtojimo programa „Darželis, kuriame gera visiems“, kurios tikslas – aktyvinti tikslingą, darnų ir estetišką lopšelio-darželio edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą ugdytinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą lopšelio-darželio bendruomenę, aktyviai įsijungti į organizuojamą veiklą, ieškanti originalių sprendimų, skirtų ugdytinių prasmingai veiklai, įgyvendintų arba dar įgyvendinamų edukacinių erdvių idėjų. Programoje numatytos priemonės, kuriose daugiausia dėmesio skiriama edukacinėms erdvėms atnaujinti ir pritaikyti siekiant kokybiškai vykdyti šiuolaikines ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Rugsėjo mėnesį pradėjo veikti relaksinis kambarys. Ši erdvė skirta ypatingo dėmesio reikalaujantiems vaikams, vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, perdėtai aktyviems, autistams, esant klausos ar regos susilpnėjimui. Teigiama, kad tokia aplinka didina asmens sąmoningumą, dėmesio koncentraciją, gerina atmintį, pažinimą ir kalbą, sustiprina laimės jausmą, mažina agresiją, nerimą.

Tikime, kad relaksinis kabarys padės plėtoti, gerinti, kurti ir jausti komfortą, įtakos ugdymosi galios, pagerins darbo sąlygas darbuotojams.  

plačiau
 
1   2   3   4   10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  sekantis  >> spausdinti