Naujienos spausdinti
2020-09-28 | Relaksinis kambarys lopšelyje-darželyje

Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ sėkmingai įgyvendinama edukacinių erdvių plėtojimo programa „Darželis, kuriame gera visiems“, kurios tikslas – aktyvinti tikslingą, darnų ir estetišką lopšelio-darželio edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą ugdytinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą lopšelio-darželio bendruomenę, aktyviai įsijungti į organizuojamą veiklą, ieškanti originalių sprendimų, skirtų ugdytinių prasmingai veiklai, įgyvendintų arba dar įgyvendinamų edukacinių erdvių idėjų. Programoje numatytos priemonės, kuriose daugiausia dėmesio skiriama edukacinėms erdvėms atnaujinti ir pritaikyti siekiant kokybiškai vykdyti šiuolaikines ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Rugsėjo mėnesį pradėjo veikti relaksinis kambarys. Ši erdvė skirta ypatingo dėmesio reikalaujantiems vaikams, vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, perdėtai aktyviems, autistams, esant klausos ar regos susilpnėjimui. Teigiama, kad tokia aplinka didina asmens sąmoningumą, dėmesio koncentraciją, gerina atmintį, pažinimą ir kalbą, sustiprina laimės jausmą, mažina agresiją, nerimą.

Tikime, kad relaksinis kabarys padės plėtoti, gerinti, kurti ir jausti komfortą, įtakos ugdymosi galios, pagerins darbo sąlygas darbuotojams.