Naujienos spausdinti

Gerbiamieji lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) bendruomenės nariai,

 

INFORMUOJAME, KAD ĮEINANT Į DARŽELIO PATALPAS PRIVALOTE:

  • Dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

  • Laikytis saugaus atstumo vienas nuo kito (daugiau nei 2 metrų atstumu, trumpiau nei 15 min.);

  • Asmenys, atlydintys vaikus, ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, uždarose erdvėse, grupės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys asmenys, tarp dalyvių turi būti išlaikomas 2 metrų atstumas, jei atstumas neišlaikomas privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

  • Laikytis griežtos rankų higienos: plauti rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuoti jas, vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo;

  • Prašome vaikus atvesti tik per tą įėjimą, kuris skirtas Jūsų grupei. Į grupės persirengimo patalpas gali užeiti tik vienas suaugęs žmogus;

  • Į įstaigą vaiką galima atvesti tik visiškai sveiką (be slogos, kosulio, temperatūros ir kitų simptomų.

Saugoikime savo ir kitų sveikatą.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo Sprendimas 2020 m. birželio 16 d. Nr. V- 1487; liepos 30 d. Nr. V- 1727; rugpjūčio 17 d. Nr. V-1840.

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) Ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. liepos 24 d. protokolinis nutarimas Nr. 1.53-7.

 
 
2020-08-24 |

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VPC)

2020 M. RUGPJŪČIO MĖNESIO SUSIRINKIMAI/POSĖDŽIAI

 

 

Data

Laikas (val.)

Vieta

Susirinkimas/posėdis

Tema

2020-08-26

16.30 val.

Muzikos salė

Priešmokyklinių grupių tėvų (globėjų), priešmokyklinio ugdymo mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir administracijos darbuotojų susirinkimas

Dėl teisės aktų reglamentuojančių priešmokyklinių grupių veiklą informacijos pateikimo.

2020-08-27

13.00 val.

Direktoriaus kabinetas

Profesinės sąjungos informavimo ir konsultavimo susirinkimas

 

Dėl Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) darbuotojų, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo.

2020-08-28

13.00 val.

Metodinis kabinetas

Mokytojų tarybos posėdis

 

1. Dėl Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ priešmokyklinės grupės 2020–2021 mokslo metų ugdymo plano projekto aptarimo.

2. Dėl priešmokyklinių ir ikimokyklinių grupių komplektavimo 2020-2021 m.m.

3. Dėl kandidato į konkurso atrankos komisijos narius rinkimo.

4. Kiti klausimai.

2020-08-31

13.00 val.

Muzikos salė

Bendruomenės susirinkimas

1. Dėl kandidato į konkurso atrankos komisijos narius rinkimo.

2. Dėl lopšelio-darželio 2020 m. veiklos plano įgyvendinimo tęstinumo.

3. Dėl darbo grafiko 2020-2021 m.m.

4. Dėl priešmokyklinių ir ikimokyklinių grupių komplektavimo 2020-2021 m.m.

5. Dėl Sporto rėmimo fondo paraiškos aptarimo.

6. Dėl SAM vadovo sprendimų 2020 m. birželio 16 d. Nr. V- 1487; liepos 30 d. Nr. V- 1727; rugpjūčio 17 d. Nr. V-1840 vykdymo.

7. Dėl lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančių teisės aktų aiškinimo, priminimo (struktūra, pareigybių sąrašas, vidaus teisės aktai (pareigybės aprašymai, vidaus tvarkos taisyklės, pedagogų etikos kodeksas), savivaldybės, ministerijų, respublikos teisės aktai).

2020-08-31

16.30 val.

Direktoriaus kabinetas

Mokyklos tarybos ir Tėvų komiteto posėdis

 

Lopšelio-darželio direktoriaus teikiami klausimai-informacija:

1. Dėl kandidato (tėvų atstovo) į konkurso atrankos komisijos narius rinkimo.

2. Dėl Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ priešmokyklinės grupės 2020–2021 mokslo metų ugdymo plano projekto.

3. Dėl priešmokyklinių ir ikimokyklinių grupių komplektavimo 2020-2021 m.m.

4. Dėl darbuotojų 2020–2021 m. m. darbo grafiko aptarimo.

5. Dėl SAM vadovo sprendimų 2020 m. birželio 16 d. Nr. V- 1487; liepos 30 d. Nr. V- 1727; rugpjūčio 17 d. Nr. V-1840 vykdymo.

 

P. s. Susirinkimų/posėdžių metu dalyviai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones); laikytis saugaus atstumo vienas nuo kito.

 
 
2020-08-13 | Dėl priėmimo laiko į ikimokyklinio ugdymo įstaigas

Visagino savivaldybės tarybos sprendimas Dėl priėmimo laiko į ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2020-2021 mokslo metams nustatymo.

 
 
2020-08-11 | Aktuali informacija tėveliams dėl vaiko sveikatos pažymėjimų!

 

NEBELIKO „POPIERINIŲ“ PAŽYMŲ TIEK DARŽELIUOSE, TIEK MOKYKLOSE

 

žiūrėti daugiau

 
 
2020-06-01 | Birželio 1-oji – Vaikų gynimo diena

 

 

Mieli Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ vaikai ir jų tėveliai,

Sveikiname Jus visus, Jūsų tėvelius, globėjus, senelius, Jūsų mokytojus su pirmąja vasaros ir Vaikų gynimo diena!

Aukite saugūs ir laimingi, ramūs ir tikri, kad gyvenimas jums bus dosnus. Tegu vaikiškas juokas skamba visuose Visagino kampeliuose ir dovanoja visiems tokį tikrą vaikystės teikiamą džiaugsmą.

 Būkite mylimi ir laimingi!

 
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   6   7   10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  sekantis  >>