Naujienos spausdinti
2016-06-03 | Švietimo ir mokslo ministrės padėka

Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės padėka už aktyvų vaikų darželio bendruomenės kūrimą.

 

Padėka

 
 
2016-06-03 | SVEIKINIMAS

Visus Tėvus sveikinu Tėvo dienos proga. 

Jūs vaikams visada esate labai reikalingi.

Tokie ir būkite - kasdieniniu darbu kurkite orų šeimos, bendruomenės, Lietuvos gyvenimą. 

Nuoširdžiai linkiu stiprios sveikatos, energijos, gražių vasaros dienų.

 

Lopšelio-darželio direktorė Laima Šamatavienė

 
 
2016-06-02 | Vykdoma vasaros poilsio ir užimtumo projekto „Kelionė sveikatos takeliu" programa

2016 m. birželio 2 dieną mūsų lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ įvyko vasaros stovyklos „Kelionės sveikatos takeliu“ atidarymas, kurio metu vaikai iškeliavo į treniruoklių miestelį prie ežero. Ši stovykla skirta ikimokyklinio amžiaus „Nykštukų“ grupės vaikams. Jos tikslas: supažindinti vaikus su sveikos gyvensenos svarba ir skatinti juos aktyviai veiklai.

Mūsų stovykloje vyks įvairūs ir įdomūs renginiai:

Organizuosime išvyką į Ignalinos rajoną – edukacinė programa „Pieno kelias“;

Apsilankysime Visagino akrobatikos sporto mokykloje bei sudalyvausime veikloje „Linksmieji batutai“;

Prie PC „Domino“  organizuosime treniruotę „Treniruokliai – mūsų draugai“;

Kartu su treneriu organizuosime treniruotę miesto stadione, o su šokių mokytoju - šokių pamoką.

Vasaros stovykla tęsis iki birželio 15 dienos.

Tikimės gero oro ir gausių įspūdžių!

 

Vyr. auklėtoja L. Pilkionienė

plačiau
 
2016-06-02 | Dalyvaujame nacionalinėje kampanijoje „Už saugią Lietuvą“

 

Lietuvoje susikaupė pernelyg daug skaudžių socialinių problemų. Smurtas ir patyčios, skriaudžiami vaikai ir savižudybės, priklausomybės nuo alkoholio ir kitų ydų. Visa tai – sužaloti likimai, neišsipildžiusios viltys, vaikų ašaros ir šeimų tragedijos. Dėl to skauda širdį kiekvienam Lietuvos žmogui, kuris suvokia, iki kokios pavojingos ribos priartėjome.

Lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ administracija kviečia lopšelio-darželio bendruomenę dalyvauti nacionalinėje kampanijoje „Už saugią Lietuvą“.

Dėl dalyvavimo aptarta ir pritarta lopšelio-darželio mokytojų tarybos posėdyje, lopšelio-darželio tėvų komiteto posėdyje.

Kviečiu visus bendruomenės narius būti aktyviems, budriems, atsakingiems dalyvaujant plačioje nacionalinėje kampanijoje „Už saugią Lietuvą“.

                     

Lopšelio-darželio direktorė Laima Šamatavienė

 

 

 
 
2016-06-02 | KVIEČIAME SIŪLYTI IDĖJAS

KVIEČIAME SIŪLYTI IDĖJAS


Lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ administracija kviečia lopšelio-darželio bendruomenę dalyvauti ir teikti idėjas 2014–2020 m. INTERREG Latvijos ir Lietuvos programai, skirtoje Latvijos ir Lietuvos pasienio regionų plėtros bendradarbiavimo skatinimui, projektinėmis galimybėmis.

Dėl dalyvavimo aptarta ir pritarta lopšelio-darželio mokytojų tarybos posėdyje, lopšelio-darželio tėvų komiteto posėdyje.

Raginame visus aktyviai dalyvauti LAT-LIT programoje, pasinaudoti programos galimybėmis įgyvendinti įdomias ir patrauklias idėjas, plėtojant paslaugas aplinkotvarkos/ekologijos, turizmo, socialinės įtraukties, gyvenimo kokybės gerinimo srityse. Idėjas teikti iki birželio 6 d. direktoriaus pavaduotojai ugdymui Irinai Petrovai, atsakingai už lopšelio-darželio projektinę veiklą. Plačiau apie projektą skaityti

 

Lopšelio-darželio direktorė Laima Šamatavienė

 

 
 
<<  ankstesnis  10  20  30  40  50  57   58   59   60   61   62   63   70  80  90  100  sekantis  >>