Naujienos spausdinti
2016-03-02 | Nuotraukų paroda „Mano mėgstamiausias vaikų darželis"

Lopšelio-darželio 30-čio jubiliejui. Nuotraukų paroda

„Mano mėgstamiausias vaikų darželis"

Žiūrėti galerijoje

 
 
2016-02-25 | Visagino lopšeliui-darželiui „Auksinis gaidelis“ vasario 27 sukanka 30

Visagino lopšelis-darželis

„Auksinis gaidelis

(Vaikystės pedagogikos centras)

mini 30-ies metų veiklos sukaktį

 

 

 „Žmogus, jeigu nori tapti tuo, kuo turi tapti,
 vaikystėje turi būti vaiku  ir daryti tai, kas jam,
kaip vaikui, suteikia laimės“. 
( J. M. Pestalocis) 

 

„Rūpindamiesi kitų laime, mes randame ir sąvąją“, - taip skamba didžiojo filosofo Platono mintis.

Lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis rūpinimąsi kitais jau skaičiuoja 30 - us metus – trisdešimt rugsėjų su gausybe nedrąsių mažylių, įsikibusių tėveliams į rankas, trisdešimt prisirišimo rudenų, žiemų, pavasarių ir vasarų, per kuriuos pamilti ir  užauginti vaikystės sparnai, paspaustos išsiskyrimui išleistuvių rankos. Tai 30 atsakingo, kupino ieškojimo, kruopštaus darbo metų, atiduotų prasmingam darbui – sėkmingam vaikų ugdymui. Per 30 metų darželio gyvenime įvyko nemažai pokyčių – keitėsi žmonės, aplinka, pavadinimai, bendruomenės tikslai. Šiandien darželis didžiuojasi savo darbščiu, talentingu, kūrybingu ir, svarbiausia, laimingu kolektyvu. Rašytojo Makso Frišo posakiui „Laikas mūsų nekeičia, tik tobulina“ per trisdešimt metų įrodė, kad laikas matuojamas ne metais, o nuveiktais darbais. Įstaiga tikrai turi kuo didžiuotis, jos bendruomenė yra susitelkusi, kūrybinga, stipri, savo nuveiktais darbais žinoma ne tik Visagino mieste, bet ir šalyje.

Tikiuosi ir viliuosi, kad ir ateinantys metai bus pažymėti visų prasmingu darbu bei išugdyta ne viena kultūringų, darbščių ir savo kraštą mylinčių visaginiečių karta.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie dirbo ir tebedirba mūsų įstaigoje. Jūs esat patys svarbiausi vaikui, nes kruopščiai, kūrybingai dirbate visus darbus. Šios gražios šventės proga linkiu jums sveikatos, kūrybingumo, sumanumo ir dar daugiau gerumo.

Linkiu visiems, kad Jūsų laikas skaičiuotų tik laimingas akimirkas.

 

Lopšelio-darželio direktorė Laima Šamatavienė

 

 

LOPŠELIO-DARŽELIO AUKSINIS GAIDELIS” (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) PRIEMONIŲ, SKIRTŲ 30-IES METŲ VEIKLOS JUBILIEJUI, PLANAS 2016 M.  atsisiųsti

 
 
2016-01-26 | TĖVŲ DĖMESIUI. PRIEŠMOKYKLNIS UGDYMAS ̶ PRIVALOMAS

 TĖVŲ DĖMESIUI. PRIEŠMOKYKLNIS UGDYMAS ̶ PRIVALOMAS 

 

Lietuvos Respublikos Seimas 2015 m. gruodžio 22 d. priėmė Švietimo įstatymo pakeitimą, susijusį su privalomo priešmokyklinio ugdymo įvedimu Lietuvoje. 
Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. visi šešiamečiai, gyvenantys Lietuvoje, taip pat užsieniečiai, turintys teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, privalės būti ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
Įstatymo pakeitimai įpareigoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka 6 metai, leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokykyklinis ugdymas gali būti teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka 5 metai, specialistams nustačius, kad penkiametis yra pakankamai subrendęs.


Visagino savivaldybėje vaiko brandumo įvertinimą atlieka Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro specialistai.


Priešmokyklinio ugdymo tikslas ̶  atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas trunka vienus metus iki mokyklos.
Į priešmokyklinio ugdymo programą teikiančią įstaigą vaikai priimami pagal gyvenamąją vietą savininko nustatyta tvarka. Priėmimą vykdo įstaigos vadovas. 
Visagino savivaldybėje priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikų lopšeliuose-darželiuose:

,,Auksinis raktelis“ (Taikos pr. 20)

,,Ąžuoliukas“ (Sedulinos al. 51)  ̶  lietuvių mokomąja kalba,

,,Auksinis gaidelis“ (VPC) (Tarybų g. 9), ,,Gintarėlis“ (Draugystės g. 19), ,,Kūlverstukas“ (Kosmoso g. 12) ̶  rusų mokomąją kalba.
Išsamesnę informaciją teikia:
Rima Astrauskienė, Visagino savivaldybės admininstracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 386) 31 789, el. p. rima.astrauskiene@visaginas.lt; 
Irena Oficerova, Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktorė, tel. (8 386) 74 798, el. p. irena.oficerova@visaginoazuoliukas.lt;
Elena Čekienė, Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Auksinis raktelis“ direktorė, tel. (8 386) 70 719, el. p. raktelis4@dkd.lt;
Vilija Kriaučiūnienė, Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Kūlverstukas“ direktorė, tel. (8 386) 32 192, el. p. ldkdirektore@sugardas.lt;
Ana Korolkova, Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ direktorė, tel. (8 386) 74 520 el. p. ana.korolkova@sugardas.lt;
Laima Šamatavienė, Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“ (VPC) direktorė, tel. (8 386) 71 706, el. p. laima.samataviene@auksinisgaidelis.lt

 
 
2016-02-29 | SPORTO RENGINYS „ŽIEMOS LINKSMYBĖS“

2016 m. vasario 25 d. vyresnioji auklėtoja Svetlana Kolodynskaja pravedė vaikų grupei „Voveriukai“ sportinį renginį „Žiemos  linksmybės“.

 

Parengė „Voveriukų“ grupės auklėtoja Svetlana Kolodynskaja

plačiau
 
2016-02-28 | Eilėraščių skaitytojų konkursas „Žiema-žiemužė“

Konkursas skirtas pačiam slaptingam, pačiam pasakiškam metų laikui – žiemai.

Jo tikslai: lavinti vaikų atmintį, vystyti kalbą, plėsti vaikų akiratį, skaitant apie žiemos įvykius, ugdyti meilę gamtai, pritraukti tėvus eilėraščių mokymui.

Labai dėkingi tėvams už konkurso parengimo pagalbą ir palaikymą.

 

 Auklėtojos gr. „Nykštukai“  Maria Drinevskaya ir Larisa Pilkionienė

 

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  30  40  50  60  67   68   69   70   71   72   73   80  90  100  sekantis  >>