Naujienos spausdinti
2015-08-31 | SVEIKINIMAS

Mielieji,

 

Tebūna kasdienybė panaši į duoną:

soti ir pilnavertė su kvapnia pluta.

Dosniai dalink žinių aruodą, kurį pasės tavo globojama karta,

O kai pavargęs nuo nedėkingumo, norėsi viską mesti,

Prisimink žodžius: dėl tikslo daug turi iškęst sunkumų,

O tavo tikslas - AUGANTIS ŽMOGUS...

 

Nuoširdžiai sveikinu Jus su Rugsėjo 1-ąja – mokslo ir žinių diena.

Ši šventė tai džiaugsmo ir susikaupimo akimirka, su kuria kasmet pradedama nauja kelionė mokslo ir žinių keliu. Ji jautriai paliečia širdis vaikų ir tėvelių bei pedagogų, kuriems mokyti – kasdien sunkus ir kilnus darbas.

Iš tiesų, mūsų gyvenimo knygoj dar daug  puslapių, kuriuos reikia prirašyti ne tik žodžiais, bet ir darbais. Todėl besimainančių vertybių ir nuolatinės skubos amžiuje išlieka svarbus žmogaus siekis mokytis, nekinta noras pažinti, atrasti, sužinoti, išmokti, atrasti, prisiliesti prie amžiais kauptos patirties.

Iš visos širdies linkiu didelės sėkmės Jūsų darbuose, tvirtybės ir sugebėjimo įsiklausyti.

 

Pagarbiai,

lopšelio-darželio direktorė

Laima Šamatavienė

 
 
2015-06-02 | DĖMESIO!

                  Dėmesio!

                           Dėmesio!

Prašymai ugdyti vaiką lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ 

Priimami lopšelio-darželio sekretoriaus kabinete

Darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.30 val.

Telefonas pasiteiravimui (8-386) 71 706; (8-386) 72 057

Administracija

 

 Mūsų ugdymo įstaigoje:

 • grupių įstaigos aplinka kuriama atsižvelgiant į ugdytinių poreikius, interesus;
 • čia vaikai susiras draugų, mokysis bendrauti, dalintis sumanymais;
 • keliaudami, tyrinėdami, eksperimentuodami geriau pažinsime mus supančią aplinką, gamtos paslaptis, suprasime kodėl ir kaip visa tai vyksta;
 • salėje sportuosime, stiprėsime, lavinsime muzikinius gebėjimus, pramogausime;
 • dailės užsiėmimų metu kursime, derinsime spalvas, mokysimės įvairių vaizdavimo būdų, būti jautrūs grožiui, mąstyti širdimi, rengsime darbelių, piešinių parodėles;
 • čia suprasime darbo reikšmę, kuo jis skiriasi nuo žaidimo, atlikdami įvairius buities darbus;
 • žaisdami mokysimės skaičiavimo, skaitymo, rašymo pradmenų, savarankiškumo;
 • čia išgirsime aibes pasakų, legendų, apsakymėlių, deklamuosime eilėraščius, turtinsime savo kalbą;
 • čia bus laiko pailsėti, pamąstyti, pabūti vienam ir su draugais;
 • pedagogės visada pasirengusios dalytis su tėveliais visais vaikų džiaugsmais ir rūpesčiais;
 • vaikai drauge su pedagogėmis ruoš sau ir tėveliams įvairias šventes, pramogas, vakarones, koncertėlius.

Priešmokyklinėje grupėje padėsime vaikui pasirengti mokyklai, plėtodami būtinas kompetencijas (socialinę, sveikatos, saugumo, pažinimo, komunikavimo, meninę).

 
 
2015-07-19 | Besiruošiant darželiui: mažiau ašarų ir daugiau džiaugsmo

Besiruošiant darželiui: mažiau ašarų ir daugiau džiaugsmo skaityti plačiau

 
 
2015-07-03 | Liepos 6-oji - Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

Miela lopšelio-darželio bendruomene,

 

Artėja visų mūsų šventė – Lietuvos valstybės diena. Prisimindami karaliaus Mindaugo nuopelnus, galime didžiuotis garbinga praeitimi, prasminga istorija,  iškiliomis asmenybėmis. Iš praeities semiamės jėgų ir ryžto sunkiausiomis akimirkomis, mokomės vienybės ir drąsos. Kiekvienas iš mūsų, pradėdami nuo savo šeimos ir savo kiemo,  turime kurti  Lietuvą tokią, kurioje norėtų gyventi mūsų vaikai.  Kurti savo darbu, idėjomis, atsakomybe, sąžine... Šiandien mums itin svarbu auginti patriotiškumą, prisidėti prie kalbos, kultūros, tapatybės puoselėjimo, stengtis, kad valstybingumo dienos dvasia nesunyktų, o būtų perduota ateinančioms kartoms.

Nuoširdžiai sveikinu Valstybės dienos proga ir linkiu būti aktyviais Lietuvos piliečiais bei savo krašto puoselėtojais. Džiaugsmo, sėkmės, stiprios sveikatos ir pakilios nuotaikos Jums ir Jūsų artimiesiems!

 

Lopšelio-darželio  direktorė Laima Šamatavienė

 

 
 
2015-06-30 | Vasaros stovykla „Žingsnelis istorijos link“

 Birželio 1 – 14 dienomis mūsų lopšelyje-darželyje buvo įgyvendinama vaikų socializacijos programa „Žingsnelis istorijos link“. Programos rėmėjas Visagino savivaldybės administracija.

Programos tikslas: artinti vaiką prie etnokultūros supratimo, panaudojant suprantamas ir prieinamas priemones ir veiklas. Programos uždaviniai: organizuoti edukacines išvykas į Visagino Verdenės etnografijos ir gimnazijos istorijos muziejų, Šlyninkų vandens malūną; supažindinti su liaudies rankdarbių gaminimu iš įvairių medžiagų (molio, vilnos, šiaudų, lino siūlų); ugdyti vaikų sveikatą per liaudies judriuosius žaidimus, ratelius.

                

Parengė Regina Servut, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  30  40  50  60  70  71   72   73   74   75   76   77   80  90  100  sekantis  >>