Naujienos spausdinti
2012-11-18 | Lopšelio-darželio pedagogai organizavo seminarą „Žaidimas vaiko gyvenime“

Vaikas ir žaidimas – vienas be kito negalintys egzistuoti ir glaudžiai tarpusavyje susiję dalykai. Negalima įsivaizduoti vaiko, kuris nežaistų. Per žaidimą vaikas išreiškia savo jausmus, mintis, siekius. Žaidimas – vaiko saviraiška, vaiko asmenybės tobulėjimo pradžia. Žaidimo metu išryškėja pirmieji vaikų kūrybiniai bandymai, kurie ilgainiui gali tapti sąmoninga menine, estetine veikla. Žaidimas visada netikėtas, spontaniškas ir įdomus procesas. Nėra ir negali būti ribos tarp žaidimo ir vaiko gyvenimo. Žaidimas – kūrybinis procesas, sąlygojamas laisvos, savanoriškos veiklos, teikiančios malonumą.
Butent apie vaiko žaidimą ir buvo kalbėta lapkričio 15 d. seminare „Žaidimas vaiko gyvenime“, kurį parengė ir vedė lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogės Regina Servut ir Nadėžda Vetochina. Seminaras buvo skirtas miesto ikimokyklinio įstaigų pedagogams. Seminaro tikslas: pritraukti pedagogų demesį į žaidimo svarbą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose. Seminaro metu buvo skaitomi tokie pranešimai: „Kas yra vaiko žaidimas“; „Žaidimo reikšmė vaiko gyvenime“; „Tėvų ir pedagogų požiūris į vaiko žaidimą“; „Kas yra žaidimas pačiam vaikui?“; „Vaikų socializacija ir žaidimas“; „Kompetencijų ugdymo galimybės per žaidimą priešmokyklinio ugdymo grupėje“.
              Paskutiniais metais yra padidintai žavimasi ugdančia ir lavinančia veikla, o žaidimas yra nustumiamas į antrą planą. Ugdymo ir dar kartą ugdymo itin pageidauja tėvai, o pedagogai/administracija dažnai nusileidžia tėvų-klientų norams, pamiršdami atstovauti tikruosius vaikų poreikius. Nevadinkime žaidimu lavinamųjų užduočių, ugdomųjų pratybų, ugdymo technologijų, „saviraiškos studijų“ su anglų kalba ar panašių suaugusiųjų išradimų, nes tai yra mokymasis, o ne žaidimas. Tikrasis žaidimas prasideda tuomet, kai vaikai pasislepia nuo mūsų, kai būna savyje, natūralioje aplinkoje, patys kuria sau žaidimą.
              Kaip teigia vokiečių psichologas Arminas Krencas: „žaidimas padeda vaikui įgyti savarankiškam ir atsakingam gyvenimui reikalingus įgūdžius ir išvystyti svarbiausius gebėjimus. Kurdamas menamas situacijas vaikas pats padaro žaidimą savo vystymosi šaltiniu. Todėl labai raginu visus suaugusiuosius tinkamai vertinti, gerbti, puoselėti ir kurti sąlygas laisvam vaiko žaidimui“.
                Mūsų nuomone, pedagogai seminaro metu atnaujino teorines žinias apie žaidimų svarbą vaiko gyvenime. Plėtojant bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencią, kvalifikacijos tobulinimo programos dalyviai aktyviai bendravo, diskutavo, turėjo galimybę pasidalinti idėjomis, nuomonėmis apie žaidimų svarbą vaiko gyvenime.

Parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogės Regina Servut, Nadėžda Vetochina