Naujienos spausdinti
2013-04-21 | VISAGINO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ TEATRO FESTIVALIO „PASAKŲ ŠALYJE“ PROGRAMA

VISAGINO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ TEATRO FESTIVALIS „PASAKŲ ŠALYJE“

 

 

„Teatras yra visuminis bendravimo menas,  kuris labiau nei kitos meno sritys moko būti savimi tarp kitų – išreikšti save“
A. Gaižutis
Teatras – tai amžinosios vertybės. Sistemingai, kūrybingai ugdant vaikus draminėje veikloje ikimokykliniame amžiuje, suformuojami vaidybos mokėjimų pradmenys, kurių plėtojimas tęsiamas pradinėje mokykloje. Teatro meno elementai naudojami įvairiuose vaikų darželio užsiėmimuose, ugdomojoje veikloje. Teatras naudojamas kaip ugdymo būdas mokant vaikus įvairiausių dalykų: gimtosios kalbos, muzikos, dailės meno, pasaulio pažinimo ir kitų dalykų. Teatras mažiesiems – tai erdvė, kurioje ugdomi vaiko jausmai, intuicija, lavinama vaizduotė ir fantazija, stiprinami bendravimo įgūdžiai, atsakomybė, plečiamos dvasinio gyvenimo ribos.
Teatras, lyginant su kitomis meno rūšimis, ypač stipriai veikia vaiką, vysto mąstymą, vaizduotę, fantaziją, atmintį, dėmesį, pastabumą, ugdo vaiko meninę raišką.
Pasiruošimas vaikų spektakliams – tai ilgas ir lėtas procesas. Lėta pasiruošimo eiga leidžia išvengti streso, labiau atsipalaiduoti ir dalyvauti kūrybinėje veikloje. Taip pat ugdomas gebėjimas dirbti drauge, siekti bendro rezultato. Vaikai išmoksta ilgesniam laikui koncentruoti dėmesį, numatyti įvykius į priekį, suvokti spektaklio visumą. Ypač džiugu, kad spektaklyje turi galimybę dalyvauti įvairaus amžiaus vaikai. Mažesnieji mokosi iš vyresniųjų, o vyresnieji pagloboja mažesniuosius repeticijų ir renginio metu.
Kiekvieną pavasarį, jau ketvirti metai, lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ vyksta tradicinis teatro festivalis „Pasakų šalyje“, kuris tęsiasi savaitę. Šias teatro dienas mėgsta ne tik vaikai ir jų auklėtojos, bet ir jų tėveliai, seneliai, kurie aktyviai dalyvauja renginyje.
Festivalio tikslas: plėtoti miesto ikimokyklinių įstaigų ugdytinių, jų tėvų ir pedagogų kūrybišką bendravimą ir bendradarbiavimą per teatralizuotus pasirodymus dorinio, socialinio, meninio ugdymo temomis ir kad kiekvienas šventėje dalyvaujantis vaikas būtų laimingas ir džiaugtųsi savo pasirodymu. Šiuo festivaliu buvo siekiama apimti spektaklius, skirtus pačioms įvairiausioms vaikų amžiaus grupėms. Labai stengiamės, kad vaikai įsitrauktų į patį kūrybos procesą ir jaustųsi  svarbiais spektaklio kūrėjais.
Stengėmės, kad per pasirodymą kuo daugiau džiaugsmo būtų suteikiama patiems vaikams. Visi tikėjosi kuo geresnio rezultato. Atrinkome, ką paruošti šventės pasirodymams, pirmiausia apsitarėme su darželyje dirbančiomis auklėtojomis, ar būtent šis spektakliukas tinka mūsų vaikams, ar ne per sudėtingas šiai amžiaus grupei ir konkrečiam vaikui.
Ugdytiniams buvo smagu stebėti draugų vaidinimus, dalyvauti juose patiems, Vaikai negailėjo katučių, o tėveliai, prisiminę vaikystės dienas, džiaugėsi savo pasirodymu ir žadėjo kitais metais vėl dalyvauti tradiciniame teatro festivalyje.
Festivalyje sulaukėme svečių iš Visagino lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“, „Kūlverstukas“, „Gintarėlis“, kurie parodė spektaklius. Dalyviai pristatė įvairių žanrų ir rūšių teatrus (dramatizavimo, lėlių, balionų, pirštų, šešėlių ir kt.).
Festivalio uždarymo metu įstaigos darbuotojai vaikams įteikė padėkos raštus, suvenyrus.
Šypsojosi visi, suaugusieji ir vaikai, gavę prizų siurprizų ir nuoširdžiausių padėkų.
Šis tradicinis teatro festivalis „Pasakų šalyje“ subūrė įstaigos bendruomenę, atskleidė paslėptus talentus ir į visų širdis atnešė pavasarį.