Naujienos spausdinti
2013-06-27 | VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROGRAMA „KŪRYBINĖ MAŽYLIŲ LABORATORIJA“

VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROGRAMA „KŪRYBINĖ MAŽYLIŲ LABORATORIJA“

 

Projektas padėjo užimti priešmokyklinio amžiaus vaikus vasaros atostogų metu, kai tėvai dirba, o priešmokyklinio ugdymo grupės baigia mokslo metus.

 

Birželio 3 – 16 dienomis mūsų lopšelyje-darželyje buvo įgyvendinama vaikų socializacijos programa „Kūrybinė mažylių laboratorija“  priešmokyklinio amžiaus vaikams. Programos rėmėjas Visagino savivaldybės administracija. Programa parengta atsižvelgiant į Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystes pedagogikos centro) priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų poreikius, jų kryptingam poilsio organizavimui. Vykdant programą buvo taikomi netradiciniai metodai, būdai, kurie pademonstravo vaikų kūrybiškumą, saviraišką.

Programos tikslas: sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaiko meninei raiškai ir kūrybinių gebėjimų plėtotei.

Stovyklos programa buvo skirta kryptingam vaikų poilsio organizavimui:  vyko teoriniai užsiėmimai – vaikai, jiems priimtinais metodais ir būdais, buvo supažindinti su smėlio/molio savyb4mis bei ypatumais; vyko dailės ir meno terapijos užsiėmimai, kuriuose išreikšti save galėjo kiekvienas vaikas. Vaikams buvo numatatyta daug įvairių veiklų, renginių, išvykų: žygis – ekskursija į mišką, žygis prie ežero, ekskursija į Visagino kūrybos namų keramikos studiją „Šaltinėlis“. Bet daugiausiai džiugų emocijų sukėlė išvyką į Vytauto Valiušio keramikos muziejų. Vaikai turėjo galimybę aplankyti V. Valiušio dirbtuves, kuriose galima pabandyti žiesti puodą, pamatyti, kaip džiovinami, puošiami, glazūruojami ir degami keramikos dirbiniai. Mes įsigyjome suvenyrus ir sukūrėme savo keramikos puodelius ir žvakides. Muziejaus rinkinyje sukaupti senosios ir naujosios keramikos pavyzdžiai, etnografiniai eksponatai. Aplankėme lėlių muzejų, kuris yra kūlturos centre. Vyko konkursas „Mano svajonių miestas“; eksperimentų diena;  kūrybinėje  dirbtuvėje vaikai lipdė iš molio ir modelino; smėlioterapijoje vaikai kūrė pasakas iš smėlio. Susipažindinome su  edukacine priemone „Mėnulio smėlis“.  

Kiekvieną stovyklos dieną buvo nagrinėjama vis nauja pažintinė-kūrybinė veikla. Vaikai turėjo galimybę turiningai leisti laisvalaikį; pagerėjo vaikų tarpusavio santykiai, bendravimas; vaikai praturtino savo patirtį naujais įspūdžiais, išgyvenimais, perteikė savo išgyvenimus meninės raiškos priemonėmis. Grupė, įstaiga praturtėjo įsigijusi priemonių žaidimui su smėliu, kuriomis bus galima žaisti grupėje, ypač ne sezono metu (rudenį, žiemą ar ankstyvą pavasarį). Bet atėjo laikas atsisveikinti, vaikams nesinorėjo skirtis, žadėjo sugrižti atgal. Kad nepamiršti stovyklos akimirkos, atminimui kiekvienas vaikas gavo „stebuklingą“ spalvotą puodelį ir visus vaikučius laukė saldžios vaišės – arbūzas.

Tikimės, kad laikas, praleistas vasaros stovykloje, nuveiktos veiklos, patirti įspūdžiai išliks vaikų atmintyje ir paskatins juos ir ateityje domėtis menu, nuodugniau jį pažinti. 

 

Parengė Regina Servut, priešmokyklinio ugdymo pedagogė