Naujienos spausdinti
2015-11-29 | Lopšelio-darželio veikla Respublikinėje ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijoje „Sveikatos želmenėliai“

 Sveikatos stiprinimas ikimokyklinėse įstaigose tampa vis svarbesniu ugdymo proceso elementu ir yra glaudžiai susijęs su sveikos gyvensenos įgūdžių formavimu. Lopšeliai-darželiai yra pirmoji sveikos gyvensenos ugdymo sistemos pakopa, formuojanti pirmines nuostatas ir įgūdžius, kurie lemia tolesnes sveikatos saugojimo kompetencijos plėtojimo galimybes įstaigoje.

Mūsų lopšelio-darželio direktorės Laimos Šamatavienės iniciatyva, siekiant skatinti ir plėsti lopšelyje-darželyje palankią ir saugią aplinką, tinkamas sąlygas vaikams judėti ir sportuoti, įrengti šiuolaikiškus ir originalius judėjimo bei grūdinimo kompleksus bei telkti pedagogus aktyviai švietimo ir sveikatos pertvarkos veiklai ir plėtrai, skleisti sveikos gyvensenos kaip gyvenimo būdo nuo mažens idėjas visuomenėje, šeimoje, lopšelio-darželio bendruomenėje, suburta darbo grupė lopšelio-darželio vaikų sveikatos stiprinimo programai „Noriu būti sveikas ir saugus“ parengti. Nuo 2015 m lopšelio-darželio  darbuotojai O. Tuzikienė, Č. Žurnia, N. Solovjova,  M. Drinevskaya, O. Trokš, L. Minič. S. Kolodynskaja, V. Katyševa, L. Pilkionienė, L. Šamatavienė įsitraukė į  Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėlių“ narių sąrašą, kuris atstovaus visą lopšelį-darželį.

2015 m. lapkričio 26 d. Vilniuje vyko Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėlių“ ataskaitinė konferencija „Judėjimas – sveikata ir gera nuotaika“.

Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“ yra nevyriausybinė organizacija, įkurta 2001 m. ikimokyklinių įstaigų specialistų iniciatyva.

Konferencijoje „Judėjimas – sveikata ir gera nuotaika“ pranešimus skaitė SAM ministrė R. Šalavičiūtė – prioritetas – vaiko sveikata (metodai kūrybiški, originalūs). Projektų finansavimas.

ŠMM L. Jankauskienė  kalbėjo apie ikimokyklinio ugdymo įstaigų šiandieną ir perspektyvas: ministerijos veikla, ugdymas Europos šalyse; ankstyvojo ugdymo nauda: vaikų, lankančių lopšelį-darželį pasiekimai, pasirengimą mokyklai; ugdymo kokybę; santykius ir saugumą ikimokyklinėje įstaigoje; planavimą (atsisakyti sovietinių metodų, orientuotis į socialinę kompetenciją); bendravimo formas; sutarčių su tėvais sudarymą (vaiko apranga, atvedimas, paėmimas, mokslo metų trukmė (darbas vasarą); HN vykdymą; MK finansavimą, biudžetą.

SAM sveikatos priežiūros skyriaus vedėja R. Sketerskienė kalbėjo apie Lietuvos higienos normas HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; paslaugas vaikams: ikimokyklinis ugdymas, sveikatos priežiūra, maitinimo organizavimas; skiepus vaikams – naujai atėjusiems vaikams nuo 2016 m. sausio 1 d.

D. Jakučiūnienė, „Sveikatos želmenėlių“ prezidentė kalbėjo apie įstaigų veiklas: dalyvavimą projektuose, konkursuose, seminaruose, akcijose, konferencijose, dalijimasis darbo patirtimi. Žiūrėti svetainę http://www.szelmeneliai.lt/.

Įgyvendinant lopšelio – darželio  sveikatos stiprinimo programą ,,Noriu būti sveikas ir saugus“ mūsų bendruomenė sieks tobulinti ugdytinių sveikos gyvensenos įgūdžius, skatinti ugdytinius savarankiškam sveikatos stiprinimui ir grūdinimuisi, pratinti būti atsakingais už savo ir aplinkinių sveikatą, bendromis pastangomis kurti visapusišką sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią saugią aplinką, ieškoti naujų efektyvių vaikų sveikatos stiprinimo formų, glaudžiai bendrauti su šeima ir visuomene, ieškoti materialinių ir finansinių išteklių sveikatos stiprinimo priemonių gausinimui.

 

Informaciją parengė Laima ŠAMATAVIENĖ, direktorė