Naujienos spausdinti
2016-04-11 | „Įdomių garsų pasaulyje“

Balandžio 7 d. lopšelio-darželyje vyko seminaras-praktikumas „Įdomių garsų pasaulyje“ (žaidimai su garsais ir raidėmis), skirtas miesto lopšelio-darželio pedagogams ir tėvams. Seminarą-praktikumą organizavo logopedė Svetlana Klepalova ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Regina Servut. Seminaro uždaviniai: skatinti tėvus ir pedagogus aktyviai dalyvauti seminare, užtikrinant kokybiško vaiko ugdymo sėkmę; pristatyti raidžių žaidimus, skatinančius garsinės analizės ir sintezės įgūdžius; pateikti lankstinuką „Garsiniai žaidimai namuose“. Lopšelio-darželio logopedė Svetlana Klepalova pateikė keletą pratimų ir žaidimų kaip lavinti kalbinius gebėjimus, kaip ugdyti foneminę klausą ir taisyklingai tarti garsus. Atkreipė dėmesį, kad tinkamai išlavintas garsų suvokimas, skyrimas, jungimas garantuos, kad vaikas niekada neturės problemų, mokydamasis rašyti ir skaityti. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Regina Servut pristatė žaidimus skirtus kalbos ugdymui ir smulkiosios motorikos lavinimui, kuriuos aktyviai naudoja savo darbe: „Stebuklingas žiedas“, „Žvejotojas“, „Stebuklingi akiniai“, „Traukinukas“ ir kiti. Pasiūlė kuo dažniau su vaikais kalbėti apie viską kas jam rūpi, pasimokyti kuo daugiau eilėraščių, mįslių, skaityti ir aptarinėti pasakas. Pabaigoje tėveliams buvo padovanoti lankstinukai, kurie padės taisyklingai formuoti garsinės analizės ir sintezės įgūdžius, skaitymo pradmenis. Tikimės, kad šis lankstinukas bus gera pagalbinė priemonė ir mokykloje. Mes dėkingi tėveliams ir pedagogams atėjusiems į seminarą. Mūsų manymu, kad nuoširdus, šiltas bendradarbiavimas padės pasiekti geresnių rezultatų.

 

Informaciją parengė Regina Servut, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Svetlana Klepalova, lopšelio-darželio logopedė