Naujienos spausdinti
2012-11-20 | 2012 metų suaugusiųjų švietimo savaitė „Kartų mokymasis kartu“

2012 metų suaugusiųjų švietimo savaitė „Kartų mokymasis kartu“. Daugiau informacijos - http://www.lssa.smm.lt/index.php?id=2

Tryliktoji suaugusiųjų švietimo savaitė skiriama kartų solidarumo, mokymosi tęstinumo ir perimamumo idėjoms skleisti ir įgyvendinti: šeimoje, bendruomenėje, visuomenėje ir pačioje Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijoje (mums jau 20!)

Pažiūrėkime į savo gyvenimą per MOKYMOSI prizmę!
•    Būdami kūdikiai ir maži vaikai mokomės 6–7metus: tėvai ir seneliai, padedami ikimokyklinio ugdymo įstaigų, rengia mus mokyklai.
•    Mokykloje (nuo pirmos iki paskutinės klasės) praleidžiame vidutiniškai 15 metų. Šeima ir mokykla ruošia mus savarankiškam gyvenimui.
•    „Išėję į gyvenimą“ siekiame, kad jis būtų visavertis ir kad nuolat turėtume darbą: mokomės dirbdami. Ištisus 40 metų! Atsakingi už mokymąsi esame patys ir –šiek tiek aplinka. 
•    Mokomės ir išėję į pensiją – tenkiname pažinimo ir saviraiškos poreikius, kartais tai darome savanoriškai dalyvaudami nevalstybinio sektoriaus veikloje. Tai trunka apie 20 metų.

Pamąstykime apie savo gyvenimą kaip apie mokymosi ciklą, kuriame  kiekvieno tarpsnio sėkmė priklauso nuo ankstesniojo etapo. Tai gali būti vieno žmogaus, šeimos, bendruomenės ar organizacijos gyvenimas. Pažvelkime, kokią įtaką viena kitos mokymuisi daro jaunesnė ir vyresnė kartos!

REGISTRUOKITĖS Į SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SAVAITĖS INTERNETINIUS SEMINARUS

Lapkričio 22 d. 15 val. "Neformalaus mokymo institucijų kokybės vertinimas. Europos kokybės ženklas"

http://Lapkričio 26 d. 14 val. "Suaugusiųjų švietimas ir jo subtilybės"

 

 
 
2012-11-18 | Lopšelio-darželio pedagogai organizavo seminarą „Žaidimas vaiko gyvenime“

Vaikas ir žaidimas – vienas be kito negalintys egzistuoti ir glaudžiai tarpusavyje susiję dalykai.

plačiau
 
2012-11-11 | Edukacinė išvyka į UAB ,,Romnesa"

Lapkričio 8 dieną priėšmokyklinė grupė „Žvaigždutės“ vyko į UAB „Romnesą“ susipažinti su edukacine programa „Šakočio kepimas“.

plačiau
 
2012-11-09 | Šventė „Dvi sesutės - rudenėlės“

Lapkričio pradžioje lopšelio-darželio vyresniesiems ir priešmokyklinės grupės vaikams įvyko rudens šventė. 

plačiau
 
2012-11-07 | Ekologinis ugdymas lopšelyje-darželyje

Pedagogai lopšelyje-darželyje planuoja ir organizuoja ekologinio ugdymo renginius ne tik vaikams, bet ir tėvams. 

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  101   102   103   104   105   106   107   sekantis  >>