Naujienos spausdinti
2016-12-06 | RENGIAMOS CIVILINĖS SAUGOS FUNKCINĖS PRATYBOS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 16 straipsnio 3.4 papunkčiu, Civilinės saugos pratybų organizavimo ir vertinimo metodinėmis rekomendacijomis, lopšelio-darželio (Vaikystės pedagogikos centro) 2016–2018 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planu,  gruodžio 9 d. rengiamos lopšelio-darželio funkcinės pratybos.

Tema „Pavojingas radinys“.

 Pratybų laikas ir vieta − 2016 m. gruodžio 9 d. 10.30 val. lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“.

Pratybų tikslas − apmokyti lopšelio-darželio „Voveriukų“ grupės vaikus, darbuotojus, kaip reikia elgtis radus lopšelyje-darželyje pavojingą radinį.

Pratybų dalyviai:

Ikimokyklinių grupių auklėtojai − gr. „Voveriukai“;

Ikimokyklinių grupių auklėtojų padėjėjai − gr. „Voveriukai“;

Vaikai − gr. „Voveriukai“.

Atsakinga už civilinę saugą Česlava ŽURNIA, direktoriaus pavaduotoja ūkiui.

 

 

 
 
2016-12-07 | Dalinomės patirtimi

Visagino Švietimo Pagalbos Tarnyboje įvyko ikimokyklinių ugdymo įstaigų konferencija „Projektai: nauda ir galimybės 5“. Mūsų lopšelio-darželio pedagogai sėkmingai pristatė projektus: sveikatingumo projektas „Žaisk, judėk ir būsi sveikas“ – Valentina Katyševa; bendradarbiavimo projektai „Viskas mūsų rankose“ – Larisa Minič, „Aš noriu į mokyklą“ – Regina Servut.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irina Petrova

 
 
2016-12-06 | DALYVAUKIME KONKURSE IR PAPUOŠKIME KARTU KALĖDINĘ EGLUTĘ

DALYVAUKIME KONKURSE IR PAPUOŠKIME KARTU KALĖDINĘ EGLUTĘ

 

2016 m. gruodžio 10 d. 14.00 val. Santarvės aukštėje vyks

Eglučių puošimo konkursas

 

Kad mūsų lopšelio-darželio eglutė būtų ypatinga, kviečiame dalyvauti Kalėdinės eglutės puošimo procese: pagaminti žaisliukus (10−15 cm diametro) įvairia technika (pritaikyti lauko sąlygomis)

Kalėdinės eglutės papuošimo simbolis – AUKSINIS GAIDELIS

Pagamintų žaisliukų lauksime iki 2016 m. gruodžio 9 d. 12.00 val.

Sukurkime lopšelio-darželio ir miesto bendruomenei šventišką nuotaiką.

 

Lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ administracija ir taryba

 
 
2016-11-24 | APKLAUSA LOPŠELIO-DARŽELIO BENDRUOMENĖS NARIAMS DĖL 2017 M. VEIKLOS PLANO RENGIMO

2016 m. rugsėjo 16 d. lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu Nr. V-108 „Dėl lopšelio-darželio  2017 m. veiklos plano rengimo,  įgyvendinimo, stebėsenos, tikslinimo ir ataskaitos rengimo darbo grupės sudarymo“ inicijuotas 2017 metų veiklos plano rengimas.

Metų veiklos planas lopšelio-darželio veiklai yra labai svarbus. Turėdamas metinius veiklos prioritetus, tikslus ir uždavinius lopšelis-darželis gali sėkmingai ir kryptingai planuoti savo veiklą.

Kviečiame lopšelio-darželio bendruomenės narius aktyviai dalyvauti 2017 m. veiklos plano rengime, ir teikti savo siūlymus – priemones. Tik visų mūsų pastangomis parengtas veiklos planas, atspindės teisėtus bendruomenės lūkesčius, prisidės prie veiklos tobulinimo, užtikrins racionalų lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Apklausos formą rasite čia.

 
 
2016-12-04 | Renginys „Rūpestingos rankos“

Visagino lopšelyje-darželyje ,,Auksinis gaidelis“ gruodžio 2 dieną vyko renginys  „Rūpestingos rankos“ – tai nuostabių žmonių šventė,  kurie  kiekvieną dieną mumis rūpinasi, skleidžia šilumą  ir palaiko švarą. Vaikai kartu su pedagogais parengė šventinį koncertą  ir net  patys mažiausi ,„Meškiukų“ grupės vaikai, sušoko linksmąjį šokį „Zuikiai“. Šią dieną ugdymo įstaigoje netrūko dainų, eilėraščių ir daug kitų malonių staigmenų mūsų darbuotojams.  

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  28   29   30   31   32   33   34   40  50  60  70  80  90  100  sekantis  >>