Naujienos spausdinti
2016-04-05 | Atnaujinta Lietuvos higienos norma įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą

Atnaujinta Lietuvos higienos norma įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1114573

 

 

 
 
2016-04-05 | KVNas „Znaiki“ ir „Umeiki“

Šiais mokslo metais grupės „Žvaigždutės“ ugdytiniai su auklėtojamis ir su lopšelio-darželio logopede Svetlana Klepalova kūrė projektą „Garsai - mano draugai“.  

Informaciją parengė Regina Servut,

Svetlana Klepalova

plačiau
 
2016-04-01 | NORS MES DAR MAŽI, TAČIAU TIKRAI ŠAUNŪS!

Šiais metais atsisveikinimas su žiema užtruko ilgiau. Atrodo ir salutė šildė savo spinduliais, tačiau tai snigo, tai šaltis gnybo, todėl nusprendėme mes su vaikais iš grupės „Bitutės” padėti pavasariui - įsirengti ant palangės mažą darželį.

 

                                  Larisa Minič, Jelena Veselova - grupės „Bitutės” auklėtojos

plačiau
 
2016-03-30 | Susitikimas su AB „Žemaitijos pienas" atstovais
2016 m. kovo 29 d. l.-d. muzikos salėje įvyko ugdytinių susitikimas su AB „Žemaitijos pienas" atstovais. Įgyvendinant  respublikinį projektą  vykdoma programa „Pienas vaikams". Buvo pristytas  filmas „Žalia laimė" - ekologiškų pieno gaminių  nauda žmogui ir gamtai. Vaikai buvo vaišinami pieno gaminiais, žaidė žaidimus, atsakė į klausimus, gavo paveikslėlius ir pakvietimus dalyvauti piešimo konkurse.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irina Petrova
plačiau
 
2016-03-22 | Integruota veikla „Tūkstantis gražiausių žodžių tau, Žeme“

Gamta – dvasinio turtėjimo neišsenkantis šaltinis. Vaikai kiekvieną dieną susiduria su gamta, bet ne viską vaikas, savarankiškai bendraudamas su gamta, supranta teisingai, ne visada formuojasi teigiami jo santykiai su augalais, gyvūnais, su negyvąja gamta. Todėl vaiko ir gamtos sąveiką būtina organizuoti tikslingai, nuosekliai jai vadovauti, siekiant ekologinių žinių įtakos aplinkos pažinimo procesui. Jau ikimokyklinio amžiaus vaikai turi suprasti, jog reikia saugoti gamtą, tik švarioje ir saugioje aplinkoje jie gali užaugti sveiki.

Kovo 22 dieną lpšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis” įvyko atvira integruota veikla „Tūkstantis gražiausių žodžių tau, Žeme“, Žemės dienai paminėti.

 

Parengė „Voveriukų“ ir „Nykštukų“ grupių auklėtojos

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  30  35   36   37   38   39   40   41   50  60  70  80  90  sekantis  >>