Naujienos spausdinti
2016-04-12 | Kartu su knyga

Norėdami praplėsti vaikų žinias, kiekvienais metais aplankome miesto biblioteką. Šie susitikimai vyksta įvairiomis formomis: konkursai, literatūros valandėlės, viktorinos, piešinių konkursai. Balandžio 8 d. ugdytiniai iš priešmokyklinės grupės „Žvaigždutės“ apsilankė miesto bibliotekoje. Išvykos tikslai: skatinti vaikus domėtis knygomis; ugdyti meilę knygoms, pagarbą; skatinti vaikų norą pažinti raidės ir skaityti knygas. Žinodami apie šeimos įtaką į vaiko ugdymą, įtraukiame tėvus į raidžių kūrimą namuose. Vaikučiai su tėveliais ir pedagogais parengė kūrybinių darbėlių parodą „Raidžių pasaulyje“, kuri buvo pateikta bibliotekoje ir pristatyta miesto bendruomenėje.

 

 Informaciją parengė Regina Servut, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

plačiau
 
2016-04-11 | „Įdomių garsų pasaulyje“

Balandžio 7 d. lopšelio-darželyje vyko seminaras-praktikumas „Įdomių garsų pasaulyje“ (žaidimai su garsais ir raidėmis), skirtas miesto lopšelio-darželio pedagogams ir tėvams. Seminarą-praktikumą organizavo logopedė Svetlana Klepalova ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Regina Servut. 

 

Informaciją parengė Regina Servut, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Svetlana Klepalova, lopšelio-darželio logopedė

plačiau
 
2016-04-10 | Dalyvavome „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2016“ iniciatyvoje

Šiais metais prie „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ renginiais ir veiklomis prisidėjome prie šalies iniciatyvos, kuria organizavo „Vaikų linija“. Visi lopšelio-darželio atstovai „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2016“ dalyviai suvienijo jėgas, kviesdami kiekvieną bendruomenės narį pastebėti ir stabdyti patyčias.
Labai džiaugiamės, kad „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ 2016“ dalyvavo visa lopšelio-darželio bendruomenė!
Padėka.

 
 
2016-04-08 | Koks gražus būna gyvenimas, kai padarai ką nors gero

   Gimtadienis - tai gražu, gimtadienis - tai smagu. O dar smagiau dovanuoti dovanas, dovanuoti savo meilę, dovanuoti nuoširdžius žodžius ir saulėtą nuotaiką.  Balandžio 7 dieną mūsų  vaikučiai iš grupių „Nykštukai”, „Boružėlės”, „Žvaigždutės” ir „Saulėgrąžiukai” kartu su meninio ugdymo pedagoge Irina Abdulajeva gražių koncertu linksmai pasveikino senjorus iš Visagino socialinės globos centro 10 metų jubilėjaus proga. 

 

Parengė Nadėžda Vetochina, priešmokyklinės grupės “Saulėgrąžiukai” pedagogė.

plačiau
 
2016-04-05 | Atnaujinta Lietuvos higienos norma įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą

Atnaujinta Lietuvos higienos norma įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1114573

 

 

 
 
<<  ankstesnis  10  20  30  40   41   42   43   44   45   46   50  60  70  80  90  100  sekantis  >>