Naujienos spausdinti
2016-02-28 | Eilėraščių skaitytojų konkursas „Žiema-žiemužė“

Konkursas skirtas pačiam slaptingam, pačiam pasakiškam metų laikui – žiemai.

Jo tikslai: lavinti vaikų atmintį, vystyti kalbą, plėsti vaikų akiratį, skaitant apie žiemos įvykius, ugdyti meilę gamtai, pritraukti tėvus eilėraščių mokymui.

Labai dėkingi tėvams už konkurso parengimo pagalbą ir palaikymą.

 

 Auklėtojos gr. „Nykštukai“  Maria Drinevskaya ir Larisa Pilkionienė

 

plačiau
 
2016-02-25 | Mūsų pedagogai dalyvavo ir laimėjo respublikiniame konkurse

„Iniciatyvos fondas“ 2015 metais skelbė naują programą, skirtą šalies pedagogams. Dalyvaujantys konkurse „Nauja idėja“ turėjo galimybę gauti naujausios literatūros, plečiančios ugdymo galimybes, ir tokiu būdu taikyti pažangias mokymo programas.

 

Nauja metodinė medžiaga bus tikrai naudinga mūsų pedagogams ir vaikams!

 

Auklėtoja Natalja Solovjova

plačiau
 
2016-02-23 | Ekskursija į lopšelio-darželio virtuvę

Bet kokia ekskursija su vaikais – į biblioteką, į parką arba dar kur nors –  ryškus įsimintinas atsitikimas vaikams. Juk ji įneša įvairovę į įprastą vaikų gyvenimą, duoda naujas žinias ir įspūdžius. Kiekviena ekskursija – tai maža kelionė. Viena tokia kelionė – ekskursija su grupės „Nykštukai“ vaikais į mūsų lopšelio-darželio virtuvę. Jos tikslas: plėsti vaikų supratimą apie profesijas, supažindinti su virėjo profesija bei mechanizmų veiksmais, lengvinančiais virėjo darbą.

 

Grupės „Nykštukai“ auklėtoos  Maria Drinevskaya ir Larisa Pilkionienė

plačiau
 
2016-02-10 | DALYVAUJAME MOKYKLOS BENDRUOMENIŲ METŲ PROJEKTO KONKURSE

Šie mokslo metai – Mokyklos bendruomenės metai. 
Mūsų lopšelyje-darželyje svarbūs visi – vaikai, pedagogai, darbuotojai, tėvai. Kai visi bendradarbiauja, lopšelyje-darželyje vyrauja sutarimas, ugdytiniai pasiekia geresnių ugdymosi rezultatų.

Dalyvaudami mokyklos bendruomenės projekto konkurse pasidaliname savo lopšelio-darželio patirtimi – kokia mūsų bendruomenė, kaip ją kuriame, ką veikiame kartu. Žiūrėti. Baigiantis mokslo metams bus paskelbtas balsavimas: interneto lankytojai ir speciali komisija rinks kūrybiškiausią, originaliausią, bendruomeniškiausią projektą. 10 mokyklų, kurių projektai surinks daugiausia komisijos vertinimo balų, bus pakviestos į koncertą. Daugiausia portalo lankytojų balsų surinkusiam projektui atiteks specialus prizas.

Kviečiame būti aktyviems ir balsuoti už mūsų lopšelį-darželį.

 
 
2016-02-16 < Lopšelio-darželio direktoriaus sveikinimas

Nepaimsi, nepakelsi, neparodysi,

nepavalgydinsi jos ir nepagirdysi.

Ne valiavimuos, ne šūkiuose, ne odėse –

mūs atodūsiuos ji matosi ir girdisi…

(Just. Marcinkevičius „Laisvė“)

 

Miela lopšelio-darželio bendruomene,

 

Vasario 16-oji - tarsi tautos vainikas, ryžto ir tikėjimo simbolis, įprasminintis ilgus metus lietuvių brandintus lūkesčius atkurti savarankišką valstybę. 

Iš visos širdies dėkoju Jums už nuoširdų darbą, kūrybą, už palaikymą, bendradarbiavimą, patriotizmą savo kraštui.

Sveikinu Lietuvos valstybės gimimo dienos proga.

Tegu gyva Vasario 16-osios atmintis įkvepia nuoširdžiam darbui ir kilniems siekiams.

 

Lopšelio-darželio direktorė Laima Šamatavienė

      

 
 
<<  ankstesnis  10  20  30  40  50  60  64   65   66   67   68   69   70   80  90  100  sekantis  >>