Naujienos spausdinti
2014-06-17 | Neskiepytiems vaikams užsivers darželių durys

Neskiepytiems vaikams užsivers darželių durys

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-313 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. birželio 12 d. Nr. V-683

Vilnius

 

Įgyvendindamas Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programos įgyvendinimo priemonių 2014–2016 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-8 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programos patvirtinimo“, 1.13 papunktyje numatytas priemones:

1. P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“, ir 94 punktą išdėstau taip:

„94. Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a) [4.5, 4.10]. Jeigu pažymėjime nurodyta, kad vaikas nepaskiepytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito, nesant skiepų kontraindikacijų, į įstaigą toks vaikas nepriimamas.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                        VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

 
 
2014-06-19 | Apie kokybišką pedagogo sąveiką su vaiko tėvais

Apie kokybišką pedagogo sąveiką su vaiko tėvais

 
 
2014-07-02 | Kviečiame kartu paminėti Lietuvos Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną

Kviečiame kartu paminėti Lietuvos Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną.

Plačiau

 
 
2014-06-25 | Dalyvaujame konkurse ,,Gražinkime Lietuvą"

Lopšelio-darželio auklėtojos kartu su ugdytiniais dalyvauja konkurse ,,Gražinkime Lietuvą", skirtą motyvuoti vaikus būri pilietiškais, matyti ne tik savo kiemą, bet ir visą Lietuvos aplinką. Auklėtojos organizavo lopšelio-darželio teritorijos, Visagino miesto aplinkos tvarkymo talkas.

http://www.youtube.com/watch?v=no9fg-b_jgs&feature=youtu.be

 
 
2014-06-17 | Tėvelius kviečiame į aktualias paskaitas

Kaip nepasiduoti vaikų manipuliacijai?
NEMOKAMA paskaita!

Paskaitos temos:
• Kaip atpažinti, kad vaikai jumis manipuliuoja?
• Kaip išlikti ramiems „isterijos“ metu?
• Kaip atsispirti „meilioms katiniškoms akytėms“ ar ašaroms?
• „STOP“ metodas, „Aš negirdžiu“, „Tu nematomas“, „Aš suprantu...“ ir kiti metodai
• Po paskaitos psichologės atsakymai į tėveliams aktualius klausimus
Paskaitos laikas: birželio 18 d. 17.30 – 18.30 val.
Paskaitą veda: edukologijos bakalaurė ir psichologijos magistrė, trijų vaikų mama Jūratė Bortkevičienė
Paskaitos vieta: Vilnius (vietą patikslinsime užsiregistravusiems)
Investicija: nemokamai

Ką tėvai turi žinoti apie vaikų adaptaciją darželyje?

Paskaitos temos:
• Į darželį eina vaikai ar tėvai?
• Kas yra adaptacija?
• Pagrindiniai vaiko adaptacijos darželyje etapai
• Kaip gali pakisti vaiko elgesys adaptacijos metu?
• Kiek trunka adaptacija?
• Kaip tėvai gali palengvinti vaiko adaptaciją?
• Kaip žinoti ar vaikas prisitaikė prie naujos aplinkos?
Paskaitos laikas: birželio 26 d. nuo 17.30 iki 19 val.
Paskaitą veda: edukologijos bakalaurė ir psichologijos magistrė, trijų vaikų mama Jūratė Bortkevičienė
Paskaitos vieta: Vilnius (vietą patikslinsime užsiregistravusiems)
Investicija: 30 Lt vienam asmeniui

Registruokitės:
El. paštu: info@asmenybei.lt
Tel.: 8 52 305463
Registracija
internete

 
 
<<  ankstesnis  10  20  30  40  50  60  66   67   68   69   70   71   72   80  90  sekantis  >>