Naujienos spausdinti
2017-09-22 | INFORMACIJA-PRANEŠIMAS DĖL BASEINO

INFORMUOJAME, KAD 2017 M. LOPŠELYJE-DARŽELYJE „AUKSINIS GAIDELIS“ BASENAS NEVEIKS

Priežastis: 2017 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Lietuvos higienos normoms HN 109:2019 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, lopšelio-darželio baseinas neatitinka minėtos higienos normų reikalavimų 41 punkto  (nėra automatinio biocidinio produkto dozavimo, jo liekanų nustatymo įrenginių, automatinių baseino vandens rūgštingumą (pH) reguliuojančių cheminių medžiagų dozavimo, baseino vandens rūgštingumo (pH) nustatymo įrenginių).

Numatytos priemonės: 2017 m. rugsėjo 22 d. pateiktas Visagino savivaldybės administracijos direktoriui raštas Nr. S-163, padėti spręsti susidariusią situaciją numatant 2018 m. biudžete baseino rekonstrukcijai lėšas.

Pagarbiai, direktorė Laima Šamatavienė

 
 
2017-09-19 | GRUPIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMŲ TVARKARAŠTIS

TVARKARAŠTIS

 
 
2017-09-04 | SKELBIAMAS KONKURSAS

Skelbiamas konkursas VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI

Skelbimo Nr.: 48787
Skelbimo data: 2017-09-04

Konkursą organizuojanti įstaiga:

 

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Visagino lopšelis-darželis

"Auksinis gaidelis" (VPC)


 

 
 
2017-09-04 | Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) administracija informuoja

Įgyvendinant Visagino savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano Viešosios infrastruktūros plėtros Savivaldybės objektų remonto darbų priemonę (10.02.05.01) Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ vykdomi remonto darbai: 11 grupių virtuvėlių remontas (plovyklos patalpos ir vidaus kanalizacija).

Remontas vyks iki 2017 m. spalio 31 d.

Dėkojame lopšelio-darželio bendruomenei už kantrybę, supratingumą ir pagalbą.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

 
 
2017-09-04 | LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS Suvestinė redakcija (2017-09-01 - 2017-12-31)

 
 
<<  ankstesnis  4   5   6   7   8   9   10   20  30  40  50  60  70  80  90  sekantis  >>