Naujienos spausdinti
2014-05-29 | Naujas straipsnis

 

Šeimos ir tautų dienos Visagino lošelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“

 
 
2014-06-17 | Neskiepytiems vaikams užsivers darželių durys

Neskiepytiems vaikams užsivers darželių durys

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-313 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. birželio 12 d. Nr. V-683

Vilnius

 

Įgyvendindamas Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programos įgyvendinimo priemonių 2014–2016 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-8 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programos patvirtinimo“, 1.13 papunktyje numatytas priemones:

1. P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“, ir 94 punktą išdėstau taip:

„94. Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a) [4.5, 4.10]. Jeigu pažymėjime nurodyta, kad vaikas nepaskiepytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito, nesant skiepų kontraindikacijų, į įstaigą toks vaikas nepriimamas.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                        VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

 
 
2014-06-19 | Apie kokybišką pedagogo sąveiką su vaiko tėvais

Apie kokybišką pedagogo sąveiką su vaiko tėvais

 
 
2014-07-02 | Kviečiame kartu paminėti Lietuvos Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną

Kviečiame kartu paminėti Lietuvos Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną.

Plačiau

 
 
2014-06-25 | Dalyvaujame konkurse ,,Gražinkime Lietuvą"

Lopšelio-darželio auklėtojos kartu su ugdytiniais dalyvauja konkurse ,,Gražinkime Lietuvą", skirtą motyvuoti vaikus būri pilietiškais, matyti ne tik savo kiemą, bet ir visą Lietuvos aplinką. Auklėtojos organizavo lopšelio-darželio teritorijos, Visagino miesto aplinkos tvarkymo talkas.

http://www.youtube.com/watch?v=no9fg-b_jgs&feature=youtu.be

 
 
<<  ankstesnis  10  20  30  40  50  60  67   68   69   70   71   72   73   80  90  100  sekantis  >>