Naujienos spausdinti
2012-09-17 | Tarptautinę programą ,,Zipio draugai" įgyvendins mūsų lopšelis-darželis

Mūsų lopšelis-darželis 2012-2013 mokslo metais įgyvendins tarptautinę programą ,,Zipio draugai".

Bendromis programos vykdytojų ir pedagogų pastangomis įgyvendinama tarptautinė programa ,,Zipio drugai" Lietuvoje vykdoma jau trylikti metai.

 

http://www.vaikolabui.lt/?page_id=10

plačiau
 
2012-08-21 |Informacija pedagogams: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinė medžiaga

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas

Nuo 2007 m. decentralizavus ikimokyklinio ugdymo turinį, mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programas, rengia ir vykdo ikimokyklinio ugdymo turinio programas, parengtas pagal konkrečios bendruomenės vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius, pagal regiono ir ugdymo įstaigos savitumą, tradicijas, poreikius ar steigėjo galimybes. Rengiant konkrečios įstaigos programą, išryškėjo ikimokyklinio ugdymo turinio programų įvairovė, ugdymo praktika tapo įvairesnė, turtingesnė ir labiau tenkinanti skirtingus vaikų poreikius, o pedagogai įgijo galimybę patys rinktis, modeliuoti ir tobulinti ugdymo turinį. Taip pat vis dažniau imta diskutuoti dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo planavimo galimybių. Ilgalaikio ir trumpalaikio planavimo formos, pateiktos Ikimokyklinės ir Priešmokyklinės grupių dienynuose, kai kurioms ugdymo įstaigoms (kai ugdymo programos turinys modeliuotas orientuojantis į problematiką, į vaiko veiksenas ar pan.) vis dažniau tapdavo ne pagalba siekiant geresnės ugdymo kokybės, o trukdžiu. 

plačiau
 
2012-06-05 | Patvirtinta Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius patvirtino Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepciją

http://www.smm.lt/docs/ISAKprojektas2012-05-152.pdf

 
 
2012-08-21 | Paroda Mokykla 2012 lapkričio 23 - 25 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO

MOKYKLA 2012
Bendra informacija

LAIMINGAI AUGTI ! Viskas, kas padeda įdomiai ir veiksmingai mokytis ir mokyti : priemonės mokiniui, mokytojui, mokyklai.

Data:    2012 m. lapkričio 23 - 25 dienomis

Vieta :  Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, Laisvės pr. 5, Vilnius, 4-oji parodų salė

Organizatoriai: LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO

      

plačiau
 
2012-05-22 | Informacija Dėl Visagino savivaldybės švietimo pagalbos teikėjų, atliekančių vaiko brandumo įvertinimo

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Visagino savivaldybės švietimo pagalbos teikėjų, atliekančių vaiko brandumo įvertinimo

http://www.visaginas.lt/index.php?1507356704

 
 
<<  ankstesnis  10  20  30  40  50  60  70  80  90  96   97   98   99   100   101   102   sekantis  >>