Naujienos » Informacija tėvams spausdinti

Atlyginimo  už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje pervedimas:

 

Visagino lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras)

Kodas 190230639

Sąskaita LT167300010002620320

AB bankas „Swedbank“

Grupės pavadinimas

Vaiko vardas, pavardė.

 

2021-02-23  NAUJA

VISAGINO SAVIVALDYĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-69 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ VISAGINO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO  TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO http://publikuojamidokumentai.visaginas.lt

 

2020-04-21 |

Visagino savivaldybės tarybos sprendimas Dėl priėmimo laiko į ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2020-2021 mokslo metams nustatymo

 

2018-11-16  |

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo Suvestinė redakcija nuo 2018-11-03

 

 Susisiekite su mumis!

Vardas:*
Vardas:*
Įmonė:
El. paštas:*
Telefonas:
* Privalomi laukai
Siųsti