Naujienos » PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS spausdinti

Perspektyvinis lopšelio-darželio valgiaraštis

 

PIRMA      SAVAITĖ

ANTRA    SAVAITĖ

TREČIA   SAVAITĖ

 
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS

DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964 Vilnius atsisiųsti