Naujienos » PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS spausdinti

 

SVEIKATAI PALANKUS VALGIARAŠTIS NUO 2018 M. VASARIO 1 D.

 

 

Perspektyvinis lopšelio-darželio valgiaraštis iki 2018 m. sausio 31 d.

 

PIRMA      SAVAITĖ

ANTRA    SAVAITĖ

TREČIA   SAVAITĖ

 
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M. LAPKRIČIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 510 „DĖL REKOMENDUOJAMŲ PAROS MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IR ENERGIJOS NORMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2016 m. birželio 23 d. Nr. V-836 Vilnius atsisiųsti 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL REKOMENDUOJAMŲ PAROS MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IR ENERGIJOS NORMŲ PATVIRTINIMO 1999 m. lapkričio 25 d. Nr. 510 Vilnius atsisiųsti

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS

DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964 Vilnius atsisiųsti