Paslaugos » Parama spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMAS

 

PARAMOS GAVIMO IR PANAUDOJIMO METINĖS ATASKAITOS

 

2018 METAI

2017 METAI atsisiųsti

 

Visagino lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“ turi  paramos gavėjo statusą ir gali gauti bei naudoti  paramos tiekėjų savanoriškai ir neatlygintinai perduotus  paramos dalykus įstaigos bendruomenei naudingais tikslais .Remiantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu:

      1. paramos dalykai yra:

      1.1.  piniginės lėšos;

      1.2.  bet koks kitas turtas, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes;

      1.3.  suteiktos paslaugos.

       2.    parama gali būti teikiama:

     2.1. neatlygintinai perduodant pinigines lėšas ar bet kokį kitą turtą (įskaitant pagamintas arba įsigytas prekes), suteikiant paslaugas;

      2.2. suteikiant turtą naudotis paramos teise;

      2.3. testamentu paliekant bet kokį turtą;

      2.4. kitais būdais, kurių nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai bei tarptautinės sutartys.

 

Mieli tėvelai, seneliai ir kiti artimieji, skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidedate prie Jūsų vaikų ugdymo sąlygų gerinimo, įstaigos materialinės bazės turtinimo, sveikos ir saugios aplinkos kūrimo. Įstaigos bendruomenė bus dėkinga už bet kokią suteiktą paramą.

 

Kaip ir kiekvienais metais, kviečiame pasinaudoti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčių įstatymo teikiama galimybe skirti mūsų įstaigai iki 2 % savo pajamų mokesčio sumos, sumokėtos per metus. Išsamiau apie gyventojų pajamų mokesčio skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėse: www.labdara-parama.lt, www.vmi.lt.

Prašymą (Forma FR0512 v.3) nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gegužės 1 d. galite pateikti elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą

adresu https://deklaravimas.vmi.lt

 

Mūsų rekvizitai: Visagino lopšelis-darželis „Auksinisgaidelis", kodas 190230639, adresas: Tarybų g. 9, 31134 Visaginas, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, banko sąskaita LT607300010002620498.