Paslaugos » Prašymų formos spausdinti

Sutartys:

 • Ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo sutartis - atsisiųsti

 • Priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimo sutartis - atsisiųsti

 • Sveikatos priežiūros sutartis - atsisiųsti

Prašymai:

 • Dėl priėmimo į budinčią grupę - atsisųsti

 • Dėl išbraukimo iš budinčios grupės sąrašų - atsisųsti

 • Dėl išbraukimo iš lopšelio-darželio vaikų sąrašų - atsisiųsti

 • Dėl išbraukimo iš priešmokyklinės grupės sąrašų - atsisųsti

 • Dėl vaiko perkėlimo į kitą grupę - atsisųsti

 • Dėl vaikų atvedimo ir paėmimo iš darželio - atsisųsti

 • Dėl priėmimo į priešmokyklinę grupę - atsisųsti

 • Dėl vaikų atvedimo ir paėmimo iš darželio - atsisųsti

 • Dėl mokesčio lengvatos už vaiko maitinimą darželyje - atsisųsti