Paslaugos » Specialistų paslaugos spausdinti

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) teikiamų paslaugų sąrašas

 

Lopšelyje-darželyje  ,,Auksinis gaidelis“ sudarytos sąlygos kokybiškam visapusiškam vaikų auklėjimui ir ugdymui, vaikų socialiniam ir psichologiniam saugumui, formuojami vaikui  saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžiai.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto teikiama pagalba ir funkcijos:

  •   pirmosios medicininės pagalbos teikimas;
  •   ligų ir traumų prevencija;
  •   mitybos organizavimas;
  •   tinkamų sanitarinių sąlygų užtikrinimas.

Logopedo teikiama pagalba ir funkcijos:

  •   kalbos sutrikimų diagnostika ir korekcija;
  •   kalbos sutrikimų prevencija;
  •   pedagogų ir ugdytinių tėvų konsultavimas kalbos sutrikimų prevencijos klausimais;
  •   mokyklos bendruomenės ir tėvelių švietimas, konsultavimas aktualiais  kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ir sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais.


 Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis"  patalpų nuoma. 

 Visagino savivaldybės tarybos sprendimas.
Visagino savivaldybės tarybos 2010 m.gruodžio 16 d. sprendimas Nr.  TS-214:  Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centre) teikiamos patalpų nuomos paslaugos įkainiai:
1.1.  muzikos salės nuoma grupei iki 20 vaikų − 11,58 EUR už 1 valandą;

1.2.  sporto salės nuoma grupei iki 20 vaikų  − 11.58 EUR už 1 valandą;
1.3.  baseino nuoma grupei iki 10 vaikų − 28,96 EUR už 1 valandą.