Projektai-konkursai-programos » 2015 metai spausdinti

2015 metai

  • 2015 m. dalyvavome Visagino filialo Trečiojo amžiaus universiteto organizuotame kūrybiniame pilietiškumo projekte „Visagino skraistė". Gauta padėka ir dovanos.

  • 2015 m. lopšelio-darželio bendruomenė dalyvavo Motinos dienai skirtoje vaikų ir jaunimo akcijoje „PUOKŠTĖ MAMAI", kurią organizavo visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras. Padėka.

  •  2015 m. tapome  Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai” nariu. PAŽYMĖJIMAS.

  • 2015 m. kovo 23-29 d. dalyvavome oganizatorės „Vaikų linija“ akcijoje ir prisidėjome  prie saugesnės aplinkos vaikams kūrimo „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“. Lopšeliui-darželiui už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“ skirta padėka.

  • Dalyvaujame Tarptautiniame edukaciniame projekte „Meškučio Kubuso gamtos mylėtojų klubas“. Vasario 24-ąją dieną Kauno pedagogų kvalifikacijos centre buvo pristatomas ir prasidėjo tarptautinis edukacinis projektas „Meškučio Kubuso gamtos mylėtojų klubas“, skirtas Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, kurį organizavo Kauno lopšelis-darželis „Želmenėlis“ kartu su Lietuvos švietimo pagalbos asociacija ir UAB „Osama“.

  • Dalyvavome tradicinėje, nacionalinėje, pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Padėka.