Struktūra ir kontaktai » Darbo grupės spausdinti

 

DARBO GRUPĖS

 

DARBO TARYBA

Irina PETROVA, tarybos narė;

Liudmila OVČARENKO, tarybos narė;

Jelena VASILČIKOVA, tarybos narė;

Valentina KATYŠEVA, tarybos narė;

Jelena VESELOVA, tarybos narė.

 

EDUKACINIŲ ERDVIŲ PLĖTOJIMO PROGRAMOS RENGIMO DARBO GRUPĖ 

Laima ŠAMATAVIENĖ – darbo grupės vadovė, direktorė;

Pelageja ČIŽAUSKIENĖ – ūkio padalinio vadovė;

Antonina BULAŠ – auklėtoja;

Natalja SOLOVJOVA – auklėtoja;

Svetlana KOLODYNSKAJA – auklėtoja;

Olga LADIK – auklėtojos padėjėja;

Olga LASKUTNIKOVA – virėja;

Valentina SOKOLOVA – skalbėja.

 

MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Nadėžda VETOCHINA – pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Irina PETROVA – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Jelena VASILČIKOVA – auklėtoja;

Svetlana NAGUJ – auklėtoja;

Laima ŠAMATAVIENĖ – direktorė.

 

ETIKOS KOMISIJA

Antonina BULAŠ, auklėtoja;

Raisa ANDRIJČENKO, auklėtojo padėjėja;

Olga LASKUTNIKOVA, virėja;

Olga LADIK, auklėtojo padėjėja.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO VIDAUS IR LAUKO INTERJERO APIPAVIDALINIMO DARBO GRUPĖ

Laima ŠAMATAVIENĖ – direktorė, darbo grupės vadovė;

Galina PČIOLKO –  auklėtojo padėjėja, grupės narė;

Jelena NEGRECKUL – auklėtojo padėjėja, grupės narė;

Pelageja ČIŽAUSKIENĖ – ūkio padalinio vadovė, grupės narė;

Elvyra ČIŽEVSKAJA – auklėtojo padėjėja, grupės narė;

Olga KOSINOVA – valytoja, grupės narė;

Raisa ANDRIJČENKO – auklėtojo padėjėja, grupįs narė;

Galina POLIDOVEC – auklėtojos padėjėja, grupės narė.

 

2018 M. VEIKLOS PLANO RENGIMO, ĮGYVENDINIMO, STEBĖSENOS, TIKSLINIMO IR ATASKAITOS RENGIMO DARBO GRUPĖ

Laima ŠAMATAVIENĖ – grupės vadovė, direktorė;

Irina PETROVA – grupės vadovo pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Pelageja ČIŽAUSKIENĖ – grupės narė, ūkio padalinio vadovė;

Jelena GAŠKOVA – grupės narė, vyriausioji buhalterė;

Ona TUZIKIENĖ – dietistė.

 

BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMO DARBO GRUPĖ

Laima ŠAMATAVIENĖ, direktorė;

Irina PETROVA, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Pelageja ČIŽAUSKIENĖ, ūkio padalinio vadovė;

Jelena GAŠKOVA, vyriausioji buhalterė.

 

STRATEGINIO PLANAVIMO DARBO GRUPĖ

Laima ŠAMATAVIENĖ – grupės vadovė, direktorė;

Irina PETROVA – grupės vadovo pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Pelageja ČIŽAUSKIENĖ – grupės narė, ūkio padalinio vadovė;

Jelena GAŠKOVA– grupės narė, vyriausioji buhalterė;

Ona TUZIKIENĖ – grupės narė, dietistė.

Strateginio planavimo vykdomų programų koordinatoriai ir atsakingi asmenys:

Irina PETROVA – Švietimo paslaugų plėtros programa (kodas 02);

Ona TUZIKIENĖ – Socialinės paramos įgyvendinimo programa (kodas 06); Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa (kodas 07);

Pelageja ČIŽAUSKIENĖ – Viešosios infrastruktūros plėtros programa (kodas 10).

 

LOPŠELIO-DARŽELIO (VPC) VEIKLOS ĮSIVERTINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĖ

Valentina KATYŠEVA, auklėtoja;

Irina KOSTIUČENKO, auklėtoja;

Liudmila PERESADA, auklėtoja

Irina PETROVA, direktoriaus pavaduotoja  ugdymui;

Jelena VESELOVA, auklėtoja.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Irina PETROVA – komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nadėžda VETOCHINA – komisijos pirmininko pavaduotoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Ina SEMENEJ– komisijos narė, auklėtoja;

Antonina BULAŠ – komisijos narė, auklėoja;

Natalja KABAJEVA – komisijos narė, logopedė.

 

NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PAKEITIMAMS IR PAPILDYMAMS

Valentina KATYŠEVA, auklėtoja;

Liudmila KLIMOVA, auklėtoja;

Larisa MINIČ, auklėtoja;

Liudmila OVČARENKO, auklėtoja.

 

NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PAKEITIMAMS IR PAPILDYMAMS

Pelageja ČIŽAUSKIENĖ – darbdavio atstovė;

Liudmila OVČARENKO – profesinės sąjungos atstovė.

 

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KOMITETAS

Irina PETROVA – darbdavio atstovė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Pelageja ČIŽAUSKIENĖ – darbdavio atstovė, ūkio padalinio vadovė;  

Svetlana NAGUJ – darbuotojų atstovė, auklėtoja;

Ona TUZIKIENĖ – darbuotojų atstovė, dietistė.

   

INVENTORIZACIJOS IR TRUMPALAIKIO TURTO NURAŠYMO KOMISIJA

Jelena SIPAČIOVA – komisijos pirmininkė, buhalterė;

Natalja SOLOVJOVA – komisijos narė, auklėtoja;

Pelageja ČIŽAUSKIENĖ, ūkio padalinio vadovė.

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

Viešojo pirkimo organizatorė – Pelageja ČIŽAUSKIENĖ, ūkio padalinio vadovė.