Struktūra ir kontaktai » Vaiko gerovės komisija spausdinti

 

 

LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJA   

 

Irina PETROVA − komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nadėžda VETOCHINA – komisijos pirmininko pavaduotoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Antonina BULAŠ – grupės narė, auklėtoja;

Ina SEMENEJ – grupės narė, auklėtoja;

Natalja KABAJEVA – komisijos narė, logopedė.