Teisinė informacija spausdinti

Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančių norminių teisės aktų sąrašas
 

-    nuostatai;
-    vidaus tvarkos taisyklės;
-    strateginis veiklos planas;
-    veiklos programa;
-    direktoriaus įsakymai personalo klausimais;
-    direktoriaus įsakymai veiklos klausimais;
-    direktoriaus įsakymai ugdytinių klausimais.


 

Teisės aktai:

 

Lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis" (VPC) direktoriaus įsakymai:

1. Dėl pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo įsakymas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

 

Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas

 

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS (TAIP PAT IR VAIKAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ)

 

 

Švietimo pagalba

 

 

 Atnaujinta ketvirtadienį, 2015 m. lapkričio 27 d. 18:45