Teisinė informacija spausdinti

 

Lopšelio-darželio vidaus dokumentai:

 

 

Visagino savivaldybės tarybos sprendimai:

 

 

Visagino savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-69 ,,Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo atsisiųsti

  • Visagino savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Visagino savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo atsisiųsti
  • Visagino savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. TS-214 „Dėl Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) teikiamos patalpų nuomos paslaugos įkainių patvirtinimo“ pakeitimo atsisiųsti

 

Lietuvos Respublikos įstatymai:

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas