Teisinė informacija » Komisijos-darbo grupės spausdinti

LOPŠELIO-DARŽELIO MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Laima Šamatavienė, lopšelio-darželio  direktorė (komisijos pirmininkė);

Natalja Solovjova, auklėtoja metodininkė (komisijos sekretorė);

Antonina Bulaš, vyresnioji auklėtoja, komisijos narė;

Irina Kostiučenko, vyresnioji auklėtoja, komisijos narė;

Irena Rokickaitė, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos narė;

Jevgenija Surceva, lopšelio-darželio tarybos atstovė, tėvų atstovė, komisijos narė;

Olga Kolodka, lopšelio-darželio tarybos atstovė, lopšelio-darželio tėvų komiteto atstovė, komisijos narė.

 

INVENTORIZACIJOS IR TRUMPALAIKIO TURTO NURAŠYMO KOMISIJA

Jelena Sipačiova, buhalterė (komisijos pirmininkė);

Natalja Solovjova, auklėtoja, komisijos narė;

Pelageja Čižauskienė, ūkio padalinio vadovė, komisijos narė.

 

ETIKOS KOMISIJA

Antonina Bulaš, auklėtoja, komisijos narė;

 Raisa Andrijčenko, auklėtojo padėjėja, komisijos narė;

Olga Laskutnikova, virėja, komisijos narė;

Olga Ladik, auklėtojo padėjėja, komisijos narė;

Jelena Veselova, auklėtoja, komisijos narė.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Irina Petrova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja (komisijos pirmininkė);

Nadėžda Vetochina, auklėtoja metodininkė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, komisijos narė;

Antonina Bulaš, vyresnioji auklėtoja, komisijos narė;

Ina Semenej, auklėtoja, komisijos narė;

Natalja Kabajeva, logopedė, komisijos narė.

Irina Petrova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja, tarybos narė.

 

DARBO TARYBA

Liudmila Ovčarenko, auklėtoja, tarybos narė;

Irina Petrova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja, tarybos narė;

Jelena Vasilčikova, auklėtoja, tarybos narė;

Valentina Katyševa, auklėtoja, tarybos narė;

Jelena Veselova, auklėtoja, tarybos narė.

 

NUOLATINĖ KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

Laima Šamatavienė, direktorė, krizių valdymo komandos vadovė;

irina Petrova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja, komandos vadovo pavaduotoja, komandos narė, atsakinga už pedagoginės pagalbos organizavimą ir teikimą, už komunikaciją;

Natalja Kabajeva, vyresnioji logopedė, komandos narė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir teikimą;

Pelagėja Čižauskienė, ūkio padalinio vadovė, komandos narė, atsakinga už saugumo priemonių organizavimą ir pirmosios medicininės pagalbos organizavimą ir teikimą;

Nadėžda Vetochina, auklėtoja metodininkė, mokytojų atstovė, komandos narė, atsakinga už bendradarbiavimą su Vaiko gerovės komisija, su psichologinės pagalbos teikėju (-ais) krizės lopšelyje-darželyje metu.

 

DARBO GRUPĖS

 

EDUKACINIŲ ERDVIŲ PLĖTOJIMO PROGRAMOS RENGIMO DARBO GRUPĖ 

Laima Šamatavienė,  direktorė (darbo grupės vadovė);

Pelageja Čižauskienė, ūkio padalinio vadovė, grupės narė;

Antonina Bulaš, auklėtoja, grupės narė;

Natalja Solovjova, auklėtoja, grupės narė;

Svetlana Kolodynskaja, auklėtoja, grupės narė;

Olga Ladik, auklėtojos padėjėja, grupės narė;

Olga Laskutnikova, virėja, grupės narė;

Valentina Sokolova, skalbėja, grupės narė.

 

MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Nadėžda Vetochina, priešmokyklinio ugdymo pedagogė (grupės pirmininkė);

Irina Petrova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyresnioji auklėtoja, grupės narė;

Jelena Vasilčikova, vyresnioji auklėtoja, grupės narė;

Svetlana Naguj,  vyresnioji auklėtoja, grupės narė;

Laima Šamatavienė, direktorė, grupės narė.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO VIDAUS IR LAUKO INTERJERO APIPAVIDALINIMO DARBO GRUPĖ

Laima Šamatavienė, direktorė (darbo grupės vadovė);

Galina Pčiolko,  auklėtojo padėjėja, grupės narė;

Jelena Negreckul, auklėtojo padėjėja, grupės narė;

Pelageja Čižauskienė, ūkio padalinio vadovė, grupės narė;

Elvyra Čiževskaja, auklėtojo padėjėja, grupės narė;

Olga Kosinova, valytoja, grupės narė;

Raisa Andrijčenko, auklėtojo padėjėja, grupės narė;

Galina Polidovec, auklėtojos padėjėja, grupės narė.

 

2019 M. VEIKLOS PLANO RENGIMO, ĮGYVENDINIMO, STEBĖSENOS, TIKSLINIMO IR ATASKAITOS RENGIMO DARBO GRUPĖ

Laima Šamatavienė, direktorė (grupės vadovė);

Irina Petrova,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui (grupės vadovo pavaduotoja);

Pelageja Čižauskienė, ūkio padalinio vadovė grupės narė;

Jelena Gaškova, vyriausioji buhalterė grupės narė;

Ona Tuzikienė, dietistė, grupės narė.

 

BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMO DARBO GRUPĖ

Jelena Gaškova, vyriausioji buhalterė (grupės vadovė);

Laima Šamatavienė, direktorė, grupės narė;

Irina Petrova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės narė;

Pelageja Čižauskienė, ūkio padalinio vadovė, grupės narė.

 

2019 M. STRATEGINIO PLANAVIMO DARBO GRUPĖ

Laima Šamatavienė, direktorė (grupės vadovė);

Irina Petrova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (grupės vadovo pavaduotoja);

Pelageja Čižauskienė, ūkio padalinio vadovė, grupės narė;

Jelena Gaškova, vyriausioji buhalterė, grupės narė;

Ona Tuzikienė, dietistė grupės narė.

Strateginio planavimo vykdomų programų koordinatoriai ir atsakingi asmenys:

Irina Petrova – Švietimo paslaugų plėtros programa (kodas 02);

Ona Tuzikienė – Socialinės paramos įgyvendinimo programa (kodas 06); Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa (kodas 07);

Pelageja Čižauskienė – Viešosios infrastruktūros plėtros programa (kodas 10).

 

NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PAKEITIMAMS IR PAPILDYMAMS

Valentina Katyševa, auklėtoja, grupės narė;

Liudmila Klimova, auklėtoja, grupės narė;

Larisa Minič, auklėtoja, grupės narė;

Liudmila Ovčarenko, auklėtoja, grupės narė.

 

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KOMITETAS

Irina Petrova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, darbdavio atstovė;

Pelageja Čižauskienė, ūkio padalinio vadovė, darbdavio atstovė;  

Svetlana Naguj, auklėtoja, darbuotojų atstovė;

Ona Tuzikienė, dietistė, darbuotojų atstovė.

   

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

Pelageja Čižauskienė, ūkio padalinio vadovė, viešojo pirkimo organizatorė.

 

ATSTOVAI, DELEGUOTI Į LOPŠELIO-DFARŽELIO KOLEKTYVINĖS SUTARTIES DERYBŲ DARBO GRUPĘ

Jelena Gaškova, vyriausioji buhalterė, narė;

Vaiva Vrublevskienė, sekretorė-archyvarė, narė.