Teisinė informacija » Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimas spausdinti

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS VIDAUS AUDITO METODIKOS TVIRTINIMO https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FEC106511F6B 

(Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 37 straipsnis. Švietimo kokybė)

 

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ĮSIVERTINIMO ATASKAITOS:

2017–2018 m.m. plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita atsisiųsti

2017 m. giluminio veiklos įsivertinimo ataskaita atsisiųsti

2016 m. giluminio veiklos įsivertinimo ataskaita atsiųsti

2016 m. plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo ATASKAITA

2015 m. veiklos įsivertinimo ataskaita (platusis veiklos įsivertinimas) atsisiųsti

2015 m. veiklos įsivertinimo ataskaita atsisiųsti

2014 m. veiklos įsivertinimo ataskaita atsisiųsti

2013 m. veiklos įsivertinimo ataskaita atsisiųsti

2012 m. veiklos įsivertinimo ataskaita atsisiųsti

2011 m. veiklos įsivertinimo ataskaita atsisiųsti

2010 m. veiklos įsivertinimo ataskaita atsisiųsti