Veikla » Ataskaitos spausdinti

 

2017 METAI

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) DIREKTORIAUS 2017 METŲ ATASKAITA

2017 M. VEIKLOS PLANO ATASKAITA

MOKINIO KREPŠELIO ATASKAITA 2018 FINANSINIAIS METAIS atsisiųsti

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) 2016 M. PLAČIOJO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA

 

2016 METAI

DIREKTORĖS LAIMOS ŠAMATAVIENĖS  2016 M. VEIKLOS ATASKAITA

METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS 2016 METŲ ATASKAITA atsisiųsti

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2016 M. VEIKLOS ATASKAITA atsisiųsti

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) 2015 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA atsisiųsti

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS" 2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ATASKAITA atsisiųsti                      

VISAGINO LOPŠELIS-DARŽELIS „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRAS) GILUMINIO VEIKLOS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 2016 m. atsisiųsti

 

2015 METAI

DIREKTORĖS LAIMOS ŠAMATAVIENĖS  2015 M. VEIKLOS ATASKAITA 

2015 M. LOPŠLIO-DARŽELIO VEIKLOS ĮSIVERTINIMO  ATASKAITA (PLATUSIS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS) atsisiųsti

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) 2015 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA atsisiųsti

 

2014 METAI

DIREKTORĖS LAIMOS ŠAMATAVIENĖS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2014 M.

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) VEIKLOS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 2014 m.

VISAGINO LPPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS" 2014 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA atsisiųsti

 

2013 METAI

DIREKTORĖS LAIMOS ŠAMATAVIENĖS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2013 M.

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO)

VEIKLOS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 2013 m.

 

2012 METAI

DIREKTORĖS LAIMOS ŠAMATAVIENĖS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2012 M.

 

2011 METAI

DIREKTORĖS LAIMOS ŠAMATAVIENĖS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2011 M.

2011-2012 M. M. VEIKLOS PROGRAMOS ATASKAITA atsisiųsti