Veikla » Biudžeto suvestinė spausdinti

2018 BIUDŽETINIAI METAI

Lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis" 2018 met biudžeto projektas:

2018 m. programos sąmata

2018 m. asignavimų, numatomų skirti įstaigos programoms finansuoti paskirstymas

2017 BIUDŽETINIAI METAI

Mokinio krepšelio ataskaita 2018 finansiniams metams atsisiųsti/out_data/BIUDZETAS/mk-2018-ataskaita-fin-metams.pdf

Visagino savivaldybės 2017 m. biudžeto projektas

2017  m. PROGRAMOS  SĄMATA 

INFORMACIJA 

2017 M. PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR DARBO UŽMOKESČIO FONDAS

 

III KETVIRTIS

Aiškinamasis raštas prie 2017 metų ketvirčio atskaitomybės, veiklos rezultatų ataskaita, finansavimo sumos pagal šaltinį, finansinės būklės ataskaita atsisiųsti

 

II KETVIRTIS

1. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisiųsti

2. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti 

3. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti 

 

I KETVIRTIS

1. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisiųsti

2. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

3. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

2016 BIUDŽETINIAI METAI

IV KETVIRTIS

1. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

2. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

3. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

 

III KETVIRTIS

1. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

2. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

3. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

 

II KETVIRTIS

1. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisųsti

2. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

3. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

 

I KETVIRTIS

1. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisųsti

2. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

3. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

Lopšelio-darželio 2016 metų biudžetas 

Programa: švietimo paslaugų plėtros programa (suvestinė).

Programa: švietimo paslaugų plėtros programa (biudžetas-pedagogai), (biudžetas-neišvadrintas personalas),  (biudžetas-reprezentacija).

Programa: švietimo paslaugų plėtros programa (krepšelis - ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas), (krepšelis - ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas (pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui), (krepšelis - priešmokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas), (krepšelis - priešmokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas (pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui).

Programa: švietimo paslaugų plėtros programa: tėvų lėšos.

 

2015 BIUDŽETINIAI METAI

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2015 M. IV KETVIRTIS

1. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisųsti

2. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

3. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

 

2015 M. III KETVIRTIS

1. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisųsti

2. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

3. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

2015 M. II KETVIRTIS

1. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisųsti

2. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

3. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

2015 M. I KETVIRTIS

1. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisųsti

2. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

3. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

 

 

Lopšelio-darželio 2015 metų biudžetas atsisiųsti

 

2015 M. PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR DARBO UŽMOKESČIO FONDAS atsisiųsti

Visagino savivaldybės 2015 metų biudžetas atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2014 m. IV KETVIRTIS

1. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisiųsti

2. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

3. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

2014 m. III KETVIRTIS

1. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisiųsti

2. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

3. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

2014 m. II KETVIRTIS

1. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisiųsti

2. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 M. I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS atsisiųsti

4. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

2014 m. I KETVIRTIS

1. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA atsisiųsti

2. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 M. I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS atsisiųsti

4. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA atsisiųsti

2014 M. PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR DARBO UŽMOKESČIO FONDAS atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2013 m. IV KETVIRTIS

1. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS atsisiųsti

2. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

3. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL  2013.12.31 D. DUOMENIS atsisiųsti

4. AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 M. IV KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS atsisiųsti

2013 III KETVIRTIS

1. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS atsiųsti
2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA   PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS  atsisiųsti
3. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti
4. AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 M. III KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS atsisiųsti

2013 II KETVIRTIS   

 1. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  PAGAL 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS atsiųsti

 2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA   PAGAL 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS  atsisiųsti

 3. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

 4. AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 M. II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS atsisiųsti

2013 I KETVIRTIS

 1. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2013 M. KOVO 31 D. DUOMENIS atsisiųsti

 2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. KOVO 31 D. DUOMENIS atsisiųsti

 3. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ atsisiųsti

 

2013 m. biudžetas atsisiųsti

2013 m. biudžeto projektas

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2012 m.

IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

Lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis" tarpinės finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2011 m. I ketvirtis

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita


2011 m. II ketvirtis
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

2011 m. III ketvirtis

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2011 m. IV ketvirtis

2012 M. BIUDŽETO PROJEKTAS atsisiųsti

2012 M. DARBO UŽMOKESČIO FONDAS PAGAL PAREIGYBES atsisiųsti

Pareigybių sąrašas ir etatai 2012-01- 01 atsisiųsti

Aiškinamasis raštas atsisųsti

VEIKLOS ATASKAITOS UŽ 2011 M.

 • Veiklos rezultatų ataskaita už 2011 m. atsisiųsti

 • Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį atsisiųsti

 • Finansinė būklės ataskaita pagal 2011 m. gruodžio 31 d. duomenis atsisiųsti

 • Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2011 m. gruodžio 31 d. duomenis atsisiųsti

 • Pinigų srautų ataskaita pagal 2011 m. gruodžio 31 d. duomenis atsisiųsti

LOPŠELIO-DARŽELIO (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS NUO 2012 M. LAPKRIČIO 1 D.

 

 

Atnaujinta ketvirtadienį, 2015 m. spalio 29 d. 18:45