Veikla » Darbo užmokestis spausdinti

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 Vilnius

 

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VPC) DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS (2017-12-29 įsakymo Nr. V-163 redakcija)

 

 

DARBO UŽMOKESTIS. PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS 

 

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS NUO 2018 M. RUGSĖJO 1 D atsisiųsti

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS" (VPC) PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS NUO 2018-02-01 atsisiųsti 

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS" (VPC) PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS NUO 2017-09-01 atsisiųsti

 

2017 M. PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR DARBO UŽMOKESČIO FONDAS  atsisiųsti

 

2016 M. PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR DARBO UŽMOKESČIO FONDAS atsisiųsti


2015 M. PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR DARBO UŽMOKESČIO FONDAS atsisiųsti

 

2014 M. PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR DARBO UŽMOKESČIO FONDAS atsisiųsti

 

LOPŠELIO-DARŽELIO (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR DARBO UŽMOKESČIO FONDAS  2011 METAMS atsisiųsti


LOPŠELIO-DARŽELIO (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS 2011 m. atsisiųsti

 

LOPŠELIO-DARŽELIO (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) DARBUOTOJŲ 2012 M. DARBO UŽMOKESČIO FONDAS PAGAL PAREIGYBES atsisiųsti