Veikla » Funkcijos spausdinti

FUNKCIJOS

 
Lopšelis-darželis (Vaikystės pedagogikos centras) yra edukacines, socialines, kultūrines funkcijas atliekanti švietimo įstaiga, kuri tenkina vaiko, šeimos ir bendruomenės poreikius.    
 
Lopšelyje-darželyje (Vaikystės pedagogikos centre) užtikrinamas vaiko saugumas ir socializacijos tęstinumas tarp dviejų svarbiausių ugdymo grandžių – ugdymo šeimoje ir ikimokyklinėje įstaigoje.