Veikla » Istorija spausdinti

ISTORIJA 

 
Įsteigimo data – 1986 m. vasario 27 d. Ignalinos atominės elektrinės žinybinis lopšelis-darželis Nr. 7, „Auksinis gaidelis“. Nuo 1992 m.  darželio  pedagogai dirba Atviros Lietuvos ir  Egmonto Petersono  fondų projekte „Ikimokyklinio ugdymo sistemos demokratizavimas“.
 
1993 m. lopšelis-darželis tapo darželiu-mokykla. Nuo 1996 m. nuolat leidžiamas laikraštis „Auksinio gaidelio“ žinutės“ tėvams ir pedagogams.
 
Nuo 1997 m. darželis-mokykla turi savo vizitinę kortelę-lankstinuką, emblemą.
 
1997 m. pradinių klasių mokiniai pradėjo leisti laikraštį  „1000 ir viena diena...“ 1998 m. sukurtas filmas apie įstaigą.2000 m. darželiui-mokyklai suteiktas Vaikystės pedagogikos centro (VPC) statusas.
 
Nuo 2000 m. įstaigoje veikia „Džiaugsmo mokykla“ (bendra suaugusiųjų ir vaikų veikla pagal pomėgius, interesus).
 
2001 m. pedagogų iniciatyva  ir tėvų dėka įstaigoje sukurtas himnas.
 
2001 m. įstaigos pedagogai organizavo ir pravedė miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogų linksmųjų ir išradingųjų klubo renginį.
 
2001 m. įstaigos pedagogų komanda pradėjo vesti kvalifikacijos kėlimo seminarų ciklus. 2002 m. darželyje-mokykloje pradėjo veikti tėvų konsultavimo centras. 2002 m. pradėjo veikti tėvų klubas.
 
Nuo 2003 m. įstaigoje veikia diskusijų klubas. Nuo 2003 m. įstaiga turi savo vėliavą (bendras įstaigos vaikų ir suaugusiųjų sumanymas).
 
2004 m. lopšelis-darželis (VPC) pripažintas viena iš 15 geriausių Lietuvos ikimokyklinių įstaigų (pagal straipsnį žurnale „Mažylis“ Nr. 11, 2003 m.).
 
2004 m. dėl socialinių ir ekonominių priežasčių įstaiga reorganizuota į vaikų lopšelį-darželį. Nuo 2005 m. lopšelyje-darželyje veikia „Tėvų bendravimo mokykla“. Turime ir nuolat pildome  įstaigos metraštį.