Veikla » Planavimo dokumentai spausdinti

 

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO)

IKIMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA „GRŪDELIS"   atsisiųsti 


VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) EDUKACINIŲ ERDVIŲ PLĖTOJIMO PROGRAMA „DARŽELIS, KURIAME GERA VISIEMS“ 2017–2021 M. atsisiųsti

 

VISAGINO LOPŠLIO-DAŽELIO  „AUKSINIS GAIDELIS“  2015-2019 METŲ VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA „NORIU BŪTI SVEIKAS IR SAUGUS“ atsisiųsti

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA:

 

VEIKLOS PLANAI

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2018-ųjų metų veiklos planas atsisiųsti

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2017-ųjų metų veiklos planas atsisiųsti
Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2016-ųjų metų veiklos plano analizė-ataskaita   
Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis" 2016 - ųjų metų veiklos planas atsisiųsti
Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis" 2015 metų veiklos plano ataskaita atsisiųsti

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2015 – ųjų metų veiklos planas

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2014 – ųjų metų veiklos planas

2013 metų veiklos plano ataskaita atsisiųsti

2013 m. veiklos planas atsisiųsti

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ PLANAI

2017-2018 mokslo metai atsisiųsti

2016-2017 mokslo metai atsisiųsti

2015-2016 mokslo metai atsisiųsti

2014-2015 mokslo metai atsisiųsti

2013-2014 mokslo metai atsisiųsti

2012-2013 mokslo metai atsisiųsti

2011-2012 mokslo metai atsisiųsti

2010-2011 mokslo metai atsisiųsti

 

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2018-ųjų metų strateginis veiklos planas:
Socialinės paramos įgyvendinimo programa (06) atsisiųsti
Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa (07) atsisiųsti
Viešosios infrastruktūros plėtros   programa (10) atsisiųsti
Aplinkos apsaugos programa (08) atsisiųsti
 
Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2017-ųjų metų strateginis veiklos planas:
Švietimo paslaugų plėtros programa atsisiųsti
Socialinės paramos įgyvendinimo programa atsisiųsti
Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa atsisiųsti
Viešosios infrastruktūros plėtros   programa atsisiųsti
 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2017-ųjų metų strateginis veiklos planas PROJEKTAS

Švietimo paslaugų plėtros programa, suvestinėaiškinamasis raštas 

Socialinės paramos įgyvendinimo programa, suvestinėaiškinamasis raštas 

Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa, suvestinėaiškinamasis raštas 

Viešosios infrastruktūros plėtros   programa,  suvestinėaiškinamasis raštas 

 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2016-ųjų metų strateginio veiklos plano analizė-ataskaita

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2015-ųjų metų strateginio veiklos plano ataskaita

Programų vykdymas ir monitoringas.

Vertinimo kriterijų suvestinė. 

Visagino savivaldybės 2015-2017 metų strateginis veiklos planas atsisiųsti

 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2016–2018-ųjų metų strateginio veiklos planas atsisiųsti

 Švietimo paslaugų plėtros programa, suvestinė, aiškinamasis raštas 

 Socialinės paramos įgyvendinimo programa, suvestinė, aiškinamasis raštas 

 Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa, suvestinė, aiškinamasis raštas 

 Viešosios infrastruktūros plėtros   programasuvestinė, aiškinamasis raštas 

 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2015–2017-ųjų metų strateginis veiklos planas atsisiųsti

 Švietimo paslaugų plėtros programa atsisiųsti

 Socialinės paramos įgyvendinimo programa atsisiųsti

 Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa atsisiųsti

 Viešosios infrastruktūros plėtros   programa atsisiųsti

 

STRATEGINIŲ PLANŲ 2014 METAIS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2014 - 2016 - ųjų metų strateginis veiklos planas atsisiųsti

Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa  suvestinė atsisiųsti

Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa atsisiųsti

Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa suvestinė atsisiųsti

Viešosios infrastruktūros plėtros   programa suvestinė atsisiųsti

 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2014–2016-ųjų metų strateginio veiklos plano projektas

Švietimo paslaugų plėtros programa  Lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai atsisiųsti

Socialinės paramos  įgyvendinimo programa Lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai atsisiųsti

Sveikatos apsaugos paslaugų programa 

Viešosios infrastruktūros plėtros   programa Lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai atsisiųsti

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ 2013-ųjų metų strateginio veiklos plano ataskaita atsisųsti

 

2013 METŲ VISAGINO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA  (Nr. 06)VYKDYMAS IR MONITORINGAS atsisiųsti

PROGRAMOS (NR 06) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ atsisiųsti

VISAGINO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2016 METŲ PRIORITETŲ, TIKSLŲ, UŽDAVINŲ, PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 2013-AIS METAIS atsisiųsti

2013 METŲ VISAGINO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTROS  PROGRAMOS (Nr. 02)VYKDYMAS IR MONITORINGAS atsisiųsti

ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMOS (02) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ atsisiųsti

VISAGINO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2016 M. PRIORITETŲ, TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 2013-AIS METAIS atsisiųsti

 

2013–2015-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

02 programa  ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA

06 programa   SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA

06 programos vertinimo kriterijų suvestinė

 

2012-2014 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS atsisųsti

2010-2012 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS - atsisiųsti

 

BIUDŽETAS

Visagino savivaldybės 2014 m. biudžetas Žiūrėti

Visagino savivaldybės 2014 m. biudžeto projektas atsisiųsti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atnaujinta pirmadienį, 2017 m.gruodžio 7 d. 19:11