Veikla » Tradicijos spausdinti

TRADICIJOS

Tradiciniai renginiai, kuriuos mes organizuojame darželyje, padeda vaikams ir suaugusiems pajusti kūrybos džiaugsmą ir bendravimo šilumą.
Renginiai: 
 • Žinių diena;
 • Mokytojų diena;
 • Konkursas „Dainų dainelė“;
 • Kovo 8-osios šventė;
 • Darželio gimtadienis;
 • Akcija „Padėk artimui“;
 • Naujųjų metų šventė;
 • Užgavėnės;
 • Sveikatos diena;
 • Sportinė olimpiada.
Renginiai suvienija mus į vieną šeimą, atskleidžia visų vaikų, pedagogų ir tėvų kūrybinius gebėjimus ir talentą. Darželio tradicijos – tai ne tik šventės. Daug metų įstaigos durys ir mūsų širdys visada atviros buvusiems ugdytiniams bei mokiniams. Jau suaugę vaikai gali ateiti į darželį, pabendrauti su auklėtojomis, padėti joms ar dalyvauti veikloje. Mūsų buvę ugdytiniai – tai svečiai, kurių mes visada laukiame. Mūsų darželyje vyksta netradiciniai renginiai, kuriuos organizuojame vieną arba du kartus per metus. Šitie renginiai – originalūs, kūrybingi ir pasižymi išmone. Tai:
 • Muilo burbulų šventė;
 • Aitvaro šventė;
 • Paukščių šventė;
 • Rūpestingų rankų diena.
Organizuodami  ir vesdami tradicinius ir netradicinius renginius darželio pedagogai rodo savo entuziazmą, kūrybiškumą, vaidybinius gebėjimus, norą keisti kasdienį ritmą, meilę vaikams ir profesionalumą. Įvairūs renginiai suteikia vaikams džiaugsmo, kelia įstaigos prestižą ir populiarina jos pedagogų darbą, artina ir stiprina vaikų, pedagogų ir tėvų santykius.