Veikla » Veiklos sritys spausdinti

 

 

Bendroji ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa „Grūdelis“ – atsisiųsti

 

Ikimokyklinis ugdymas. Veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

 

Priešmokyklinis ugdymas.  Veiklą reglamentuojantys teisės aktai.