Veikla » Vidaus tvarkos taisyklės spausdinti
 

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS" VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS ( 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ direktoriaus 2017 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. V-59 redakcija) atsisiųsti