Veikla » Viešieji pirkimai spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMAS https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/WhWKoUQVUF

 

2017 metai

 

2017 biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas atsisiųsti

 

Informacija apie planuojamaus ir įvykdytus pirkimus 2017 m.

 

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Balandžio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Balandžio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Kovo mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Kovo mėnuo.

 

 

2016 metai

 

2016 biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas atsisiųsti

 

Informacija apie planuojamaus ir įvykdytus pirkimus 2016 m.:

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus.  Gruodžio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą.  Gruodžio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus.  Lapkričio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą.   Lapkričio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus.  Spalio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą.   Spalio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus.   Rugsėjo mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą.   Rugsėjo mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus.   Rugpjūčio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą.   Rugpjūčio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus.   Liepos mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą.   Liepos mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus.  Birželio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą.  Birželio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus.  Gegužės mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą.  Gegužės mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Balandžio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Balandžio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Kovo mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Kovo mėnuo.

 

 

2015 metai

 

2015 biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas atsisiųsti

 

Informacija apie planuojamaus ir įvykdytus pirkimus 2015 m.:

 

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus.  Gruodžio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą.  Gruodžio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus.  Lapkričio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą.  Lapkričio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Spalio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Spalio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Rugsėjo mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Rugsėjo mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Rugpjūčio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Rugpjūčio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Birželio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Birželio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Gegužės mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Gegužės mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Balandžio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Balandžio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Kovo mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Kovo mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Sausio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Sausio mėnuo.

2014 metai

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Gruodžio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Gruodžio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Lapkričio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Lapkričio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Spalio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Spalio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Rugsėjo mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Rugsėjo mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Rugpjūčio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Rugpjūčio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Liepos mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Liepos mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Birželio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Birželio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus.Gegužės mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Gegužės mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Balandžio mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Balandžio mėnuo.

Informacija  apie supaprastintus mažos vertės pirkimus. Kovo mėnuo.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą. Kovo mėnuo.

 

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO REIKMĖMS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO, MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ, BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS  2016 M. I II KETVIRTYJE 

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO REIKMĖMS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS NUO 2015-05-01 IKI 2015-09-30 atsisiųsti

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO REIKMĖMS LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2014 METAIS  PLANAS atsisiųsti

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO REIKMĖMS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS NUO 2014-01-01 IKI 2014-12-31 atsisiųsti

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO REIKMĖMS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS NUO 2013-09-01 IKI 2013-12-31 atsisiųsti

 

Lopšelio-darželio  viešųjų pirkimų planas 2014 m. atsisiųsti

 
Visagino lopšelio-darželio "Auksinis gaidelis" prekių, paslaugų, darbų planas 2011 m.  atsiųsti                                                                                                             
Visagino lopšelio-darželio "Auksinis gaidelis" prekių, paslaugų, darbų planas 2012 m. Patvirtinta Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) direktoriaus 2012  m. kovo  9 d. įsakymu Nr. V-21atsisiųsti